fbpx

Pierwsza edycja Youth Employment Summit w Barcelonie

  • Hiszpania pozostaje krajem w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) o największej liczbie bezrobotnych młodych ludzi.
  • Wydarzenie zorganizowane przez Autoocupació oraz Fund for Youth Employment of EEA & Norway Grants zakończyło się sukcesem.
  • Ukazał się film Lion Dreams, promujący przedsiębiorczość wśród młodych ludzi na całym świecie.

 

Barcelona, ​​5 lipca 2023 r. w dniu 29 czerwca Autoocupació zorganizowało konferencję Youth Employment Summit w Caixa Fòrum Macaya, we współpracy z Funduszem Zatrudnienia Młodzieży Funduszy Norweskich i EOG, w dniu, w którym zaprezentowano nowe strategie polityki zatrudnienia młodzieży, a także niektóre z najlepszych praktyk innowacji i współpracy w tej dziedzinie. Wzięło w nim udział ponad 150 osób reprezentujących podmioty publiczne i prywatne z obszaru zatrudnienia z 10 krajów Europy, w tym reprezentacja Youth Business Poland.

Dzień otworzyli Albert Colomer, Prezes Autoocupació oraz Nora Mehsen, reprezentująca Fund for Youth Employment of EEA & Norway Grants

Pierwsza sesja koncentrowała się na nowych politykach zatrudnienia młodzieży. Veerle Miranda, reprezentująca OECD, ponownie zauważyła, że ​​„Hiszpania nadal jest krajem OECD o największej liczbie bezrobotnych młodych ludzi”. Miquel Carrión, przedstawiciel Servei d’Ocupació de Catalunya, dodał, że „młody przeszkolony człowiek ma trzy razy większe szanse na znalezienie pracy niż ten, który go nie ma”.

 

Dobre praktyki w zatrudnianiu młodzieży

Następnie odbyły się cztery okrągłe stoły w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia młodzieży w Katalonii.

Podczas pierwszego okrągłego stołu zaprezentowano program dobrowolnego mentoringu dla młodych przedsiębiorców samozatrudnionych w ramach projektu YES – Young Entrepreneurs Succeed. Jo Gray, przedstawicielka Youth Business International, powiedziała, że ​​„często zaskakuje fakt, że mentorzy wykonują tę pracę dobrowolnie, ale nie ma na to innego sposobu niż inicjatywa i zapał”. Guillem Arís, dyrektor Autoocupació, opowiedział o wpływie programu mentorskiego: „Pięcioletni wskaźnik przetrwania firm objętych mentoringiem wynosi 87%, ponad dwukrotnie więcej niż średnia w Hiszpanii”. Daniel Venteo, jako mentor-wolontariusz, oraz Rubén Fernández, założyciel Jabonalia, podzielili się swoimi doświadczeniami z programu.

Następnie odbyły się trzy kolejne konferencje w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie powrotu edukacyjnego, z udziałem Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad i El Llindar Fundació, w szkoleniu dualnym, z udziałem Servei d’Ocupació de Catalunya, Fundación Exit i Superwagen oraz w zakresie wprowadzania na rynek pracy, przy udziale sieci Incorpora Fundació La Caixa i Fundació Intermedia. We wszystkich okrągłych stołach uczestniczyli beneficjenci inicjatyw, aby uwidocznić ich wpływ.

 

Jaka jest przyszłość pracy?

Albert Cañigural, odkrywca, konsultant i popularyzator, zapowiedział zmiany, które naznaczą przyszłość pracy i sposób, w jaki technologia wpłynie na stosunki pracy. „85% zawodów przyszłości wciąż nie zostało wymyślonych” – powiedział.

Szczyt Zatrudnienia Młodzieży zamknął Gian Luca Bombarda, Dyrektor Fund for Youth Employment of EEA & Norway Grants oraz Oriol Amorós, Sekretarz Generalny Departamentu Drets Socials Generalitat de Catalunya.

Zobacz tutaj zdjęcia ze Szczytu Zatrudnienia Młodzieży

 

Premiera Lion Dreams

Tego samego popołudnia odbyła się premiera Lion Dreams, krótkiego filmu promowanego przez Autoocuació w celu promowania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

Film oparty jest na prawdziwej historii młodego przedsiębiorcy, który opracował rozwiązanie ułatwiające współistnienie ludzi i dzikich zwierząt w Afryce.

Film wyreżyserował Jordi López, wyprodukowali Laura Egidos i Albert Aynès, scenariusz napisali Aleix Mestre i Dani Belenguer, a zinterpretowali Usu Tambadou i Sol Merino, wszyscy młodzi profesjonaliści, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową w świecie kina.

Guillem Arís, dyrektor Autoocupació, zdefiniował Lion Dreams jako „inspirującą historię, prawdziwy przykład ducha przedsiębiorczości, z elementem społecznym i zrównoważonym środowiskiem” i rozpoczął wyścig o Oscara dla najlepszego filmu krótkometrażowego: „nie rezygnujemy z niczego!”.

 

Zobacz zdjęcia z premiery filmu Lion Dreams

 

O Autoocupació

Autoocupació (www.autoocupacio.org) to prywatna fundacja non-profit, której misją jest promowanie samozatrudnienia jako atrakcyjnej alternatywy dla wykonywania zawodów i rozwoju zawodowego ludzi oraz ułatwianie dostępu do zasobów niezbędnych do tworzenia i utrwalania ich biznes.

Autoocupació zapewnia poradnictwo, doradztwo, szkolenia, finansowanie, pośrednictwo i usługi towarzyszące przedsiębiorcom z centrali w Barcelonie, Gironie, Lleidzie i Tarragonie we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi i prywatnymi.

Autoocupació jest członkiem Youth Business International, sieci zrzeszającej 15 000 mentorów-wolontariuszy, którzy towarzyszą młodym przedsiębiorcom w tworzeniu i konsolidacji ich firm w ponad 50 krajach, osiągając wskaźnik przetrwania na poziomie 87% po 5 latach.

Od 1986 roku Autoocupació wsparło utworzenie ponad 5 000 nowych firm i ponad 10 000 nowych miejsc pracy.

———————————————————–

Program YES – Young Entrepreneurs Succeed! jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu The Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) project, benefits from €3,3M grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the programme is to activate unemployed youth to access the labour market and promote entrepreneurship.

Międzynarodowa strona programu YES

W Polsce w ramach programu realizowane są kursu:

O FUNDUSZACH EOG I NORWESKICH

Fundusze norweskie i EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych z 15 krajami UE w Europie Środkowej i Południowej oraz w krajach bałtyckich.

Zgodnie z Porozumieniem EOG Islandia, Liechtenstein i Norwegia są częścią europejskiego rynku wewnętrznego. Porozumienie EOG określa wspólny cel, jakim jest wspólna praca na rzecz zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych.