Wsparcie mentorów

Kluczową formą wsparcia początkujących przedsiębiorców w zakładaniu i rozwoju firmy w YBP jest Indywidualny Mentoring Biznesowy. Uczestnik YBP ma możliwość skorzystania z 6 miesięcznej współpracy z profesjonalnym mentorem.

Cele Mentoringu w Youth Business Poland to przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakość funkcjonowania młodego przedsiębiorcy i jego firmy. Mentoring, jego tematyka i cele, są za każdym razem dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy.

 

 

Mentor w YBP to osoba posiadająca doświadczenie biznesowe (przedsiębiorca, menadżer, specjalista), który dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem
i pomysłami z uczniem – startującym przedsiębiorcą.

Mentor to też partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania i ocenia ich skuteczność. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu biznesowemu naszych mentorów, jak i przeszkoleniu w zakresie umiejętności coachingowych.

Mentorzy przeznaczają swój czas społecznie i chcą dzielić się swoją
wiedzą i doświadczeniem, po to by wspierać przedsiębiorcę w rozwoju.

Mentorzy posiadają wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin i ogólną wiedzę rozwojową, co pozwala w odpowiedni sposób budować relację mentoringową
i dopasowywać sposób współpracy do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Zgłoś się i wypełnij formularz

Uprzejmie informujemy, że aktualnie nie prowadzimy rekrutacji do 6 miesięcznego mentoringu - Zapraszamy na doradztwo biznesowe z Mentorami YBP w ramach programu #Academy_Smolna#2019

#Academy_Smolna#2019 - doradztwo biznesowe