fbpx

Dołącz do mentorów YBP

MASZ DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE I CHCESZ DZIELIĆ SIĘ NIM W SENSOWNY SPOSÓB? CHCESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ ROZWOJU POCZĄTKUJĄCYCH POLSKICH FIRM I TWORZENIA NOWYCH MIEJSCE PRACY?

Społeczna odpowiedzialność

Mentorzy mają wpływ na rozwój i kształtowanie świadomych przedsiębiorców oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Promocja i networking

Udział w uroczystościach i spotkaniach daje możliwość networkingu i poznania społeczności YBP

Rozwój kompetencji

Mentorzy rozwijają swoje umiejętności mentoringowe oraz są inspirowani przez młodych przedsiębiorców

Szkolenia i Spotkania RUM

Szkolenia i spotkania Rozwoju Umiejętności Mentoringowych, mające na celu uczenie się i dzielenie doświadczeniem

Mentoring YBP

Mentoring w YBP posiada 10- letnią tradycję, a jego standardy zostały wypracowane na podstawie sprawdzonych w praktyce standardów największych na świecie organizacji mentoringowych takich jak  Youth Business International, EMCC – Europejskie Centrum Mentoringu i Coachingu, oraz International Mentoring Association.

Mentor YBP pracując z przedsiębiorcą metodami mentoringowymi wspiera wcielanie w życie pomysłów i pomaga w realizacji celów przedsiębiorcy na dwa sposoby: stymulując pytaniami proces definiowania celów, zasobów i strategii postępowania oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Cele Mentoringu w YBP to: przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakość funkcjonowania uczestnika i jego firmy.

Mentoring YBP to partnerska relacja zorientowana  na odkrywanie i rozwijanie potencjału  przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, w której mentor zadaje pytania, wspiera,  dzieli się swoim doświadczeniem  i wiedzą potrzebną przedsiębiorcy.

Mentor w YBP to osoba posiadająca doświadczenie biznesowe (przedsiębiorca, menadżer, specjalista), który dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z uczniem – startującym  przedsiębiorcą. Mentor to też partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania i ocenia ich skuteczność. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu biznesowemu oraz umiejętnościom przekazywania wiedzy. Mentorzy przeznaczają swój czas społecznie i chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, po to by wspierać przedsiębiorcę w rozwoju.

Zgłoś sięjeżeli:

  • Posiadasz wieloletnie doświadczenie w rozwoju firmy i zarządzaniu zespołem jako przedsiębiorca lub członek kadry zarządzającej;
  • Jesteś ekspertem w swojej branży (np. z obszaru tworzenia strategii i nowych modeli biznesowych, marketingu, digital marketingu, sprzedaży, IT, nowych technologii, finansów);
  • Masz silne umiejętności przywódcze i interpersonalne;
  • Ważna jest dla Ciebie etyka pracy;
  • Jesteś gotowy do wspierania początkujących przedsiębiorców;
  • Potrafisz efektywnie przekazywać wiedzę i masz doświadczenie w rozwijaniu potencjału innych osób

Aby aplikować do grona mentorów YBP, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.