Nasz zespół

Prezes Zarządu

Adrian Migoń

Mentoring Manager

Marta Migoń

Koordynator projektów

Olga Mucha