Fundacja

Misją YBP jest rozwój przedsiębiorczości i kompleksowe wsparcie młodych ludzi, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał, tworzyć stabilne firmy i nowe miejsca pracy.

Youth Business Poland jest częścią Youth Business International, sieci programów ufundowanych przez Jego Wysokość Karola księcia Walii, która wspiera przedsiębiorczość w 43 krajach świata. Youth Business Poland organizowany jest przez Fundację Inkubator Technologiczny. Współorganizatorem programu YBP jest firma konsultingowa CoachWise S.A.

Program Youth Business Poland to program mentoringowo-szkoleniowy, którego celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy biznesowej i wsparcia dla początkujących przedsiębiorców, tak aby poprzez uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności zminimalizować ryzyko porażki i zwiększyć ich szanse na sukces firmy.

NASZE WARTOŚCI

ZMIANA – Wierzymy, że możliwe jest inicjowanie i osiągnięcie długotrwałych zmian w społeczeństwie oraz na świecie w celu poprawy jakości życia.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – Mamy marzenia i cele, które konsekwentnie realizujemy. Inspirujemy i dajemy wsparcie dla osób, które chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Jesteśmy przekonani, że inicjatywy i cele poparte odpowiednim działaniem i konsekwentną pracą mogą zostać zrealizowane.

ROZWÓJ – Stale doskonalimy siebie  – Wyznajemy zasadę ciągłego i stopniowego ulepszania naszych działań. Tworzymy też przestrzeń dla  rozwoju innych ludzi, naszych przedsiębiorców, partnerów i  mentorów.

ETYKA – Wierzymy, że uczciwość i postępowanie w zgodzie z zasadami gwarantuje długotrwały sukces  i jest potrzebne do tego aby żyło się nam lepiej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne podejście do życia i branie odpowiedzialność za swoje czyny jest podstawą relacji międzyludzkich oraz tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju ludzi. Mamy świadomość, że nasza działalność jest oparta na współpracy i zaufaniu. Dlatego bierzemy odpowiedzialność za nasze słowa i działania oraz zachęcamy do odpowiedzialnych społecznie zachowań.

INNOWACYJNOŚĆ – Wspieramy innowacje i kreatywność również w najprostszych dziedzinach życia. W „codziennej pracy” staramy się myśleć w „niecodzienny sposób”. Inspirujemy i pomagamy we wdrażaniu innowacji w otaczającym nas środowisku i w miejscach, w których mogą one mieć szczególnie znaczący wpływ.

Swoją misję YBP realizuje poprzez:

  • Udzielanie wsparcia mentoringowego i szkoleniowego początkującym przedsiębiorcom
  • Budowę ogólnopolskiej sieci Mentorów
  • Angażowanie sektora państwowego i świata biznesu do wspierania przedsiębiorczości w Polsce
  • Promowanie wolontariatu oraz kultury organizacyjnej opartej o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu
  • Promowanie mentoringu jako efektywnego narzędzia rozwoju Kapitału Ludzkiego

 

Dzięki wsparciu Wolontariuszy, Sektora Państwowego i Biznesu, możemy wspólnie przeciwdziałać bezrobociu i tworzyć nowe miejsca pracy:

  • Dla młodych osób wsparcie mentora i wsparcie szkoleniowe stwarza większą szansę na otwarcie własnej firmy oraz jej przetrwanie w pierwszych latach działalności.
  • Dla świata biznesu oznacza to lepsze relacje z lokalnymi społecznościami, rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie umiejętności potencjalnych pracowników, oraz wpływ na dynamiczny rozwój sektora małych firm.
  • Dla społeczeństwa oznacza to wzrost możliwości zatrudnienia wśród młodych ludzi, co równocześnie redukuje ubóstwo w społeczeństwie i promuję przedsiębiorcze postawy.

Youth Business Poland jest częścią Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola, która wspiera przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata.

W razie pytań dotyczących naszej działalności prosimy o kontakt pod numerem: 22 654 64 35 albo 531 987 711

Leave a Comment