Youth Business Poland

YBP jest częścią The Prince’s Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola

Rozwój przedsiębiorczości

Tworzymy przyjazny klimat dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości

Skorzystaj ze wsparcie YBP!

Przez 6 miesięcy otrzymasz wsparcie doświadczonego Mentora, lub weź udział w bezpłatnych szkoleniach

Nasza MISJA

Misją YBP jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowego i skutecznego wsparcia dla młodych ludzi, aby mogli otwierać i rozwijać firmy, oraz tworzyć nowe miejsca pracy.

Stabilność

Dla młodych osób wsparcie mentora i szkoleniowe stwarza większą szansę na otwarcie własnej firmy oraz jej przetrwanie w pierwszych latach działalności.

Rozwój

Dla świata biznesu oznacza to lepsze relacje z lokalnymi społecznościami, rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie umiejętności potencjalnych pracowników, oraz wpływ na dynamiczny rozwój sektora małych firm.

Komfort

Dla społeczeństwa oznacza to wzrost możliwości zatrudnienia wśród młodych ludzi, co równocześnie redukuje ubóstwo w społeczeństwie i promuję przedsiębiorcze postawy.

YBIPNG

W jaki sposób Youth Business International wspiera młodych ludzi?

YBI mobilizuje środowisko biznesowe do udzielenia znaczącego wsparcia. We współpracy z lokalnymi społecznościami i różnymi firmami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, pomaga młodym ludziom założyć własną działalność gospodarczą, a tym samym minimalizuje bezrobocie i ubóstwo oraz redukuje izolację młodzieży od środowiska biznesu.

14406

Wspieranych przedsiębiorców w 2013

90512

Nowych miejsc pracy

200427

Wyszkolonych przedsiębiorców

30124

Założonych biznesów

Dołącz do programu!

Przez 6 miesięcy otrzymasz wsparcie doświadczonego Mentora jako wolontariusza

Zostań mentorem

Kliknij na ikonkę aby dołączyć do nas jako mentor

Wesprzyj nas

Wspieraj nas, abyśmy mogli razem wspierać początkujących przedsiębiorców w Polsce

Dziękujemy za współprace

Partnerzy oraz Patroni medialni

Nasza

Polityka partnerstwa

Jesteśmy otwarci na współracę z organizacjami podzielającymi nasze wartości, którę chcą zaangażować się w udzielanie efektywnego i wysokiej jakości wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz promowanie idei mentoringu i wolontariatu w Biznesie jako zbioru najlepszych prakty. We współpracy stawiamy na nawiązanie długotrwałej i partnerskiej relacji, prowadzącej do osiągnięcia obustronnych korzyści.

KORZYŚCI PARTNERSTWA

Pozycja

Miejsce w Radzie Programowej Youth Business Poland

Wydarzenia

Udział we wszystkich organizowanych przez YBP spotkaniach i eventach promocyjnych

Reklama

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie www oraz wszystkich materiałach promocyjnych programu YBP

Zdobądź tytuł

Partnera Strategicznego programu YBP, będącego częścią Fundacji Księcia Karola wspierającej przedsiębiorczość w 40 krajach świata

Twój głos

Zapewnienie możliwości przemówienia-prezentacji podczas organizowanych przez YBP eventach promocyjnych
Zobacz wszystko

Nasze biuro