fbpx

Udział YBP w projekcie badawczym Middlesex University London na temat mentoringu biznesowego

13584830_1195217403836009_8843852353408088685_o

Jednym z spośród wielu inspirujących projektów podjętych w 2016 roku przez Youth Business Poland (YBP) był udział wmiędzynarodowym projekcie badawczym na temat Wolontaryjnego Mentoringu Biznesowego (VBM). Ewaluacja ta będzie stanowiła część studium przypadku organizacji Youth Business International (YBI), która zleciła badanie działań w ramach Mentoringu Biznesowego realizowanego przez jej kraje członkowskie. Jest to dwuletni projekt prowadzony przez zespół badawczy Middlesex University London pod kierunkiem Dr Julie Haddock-Millar. Niezmiernie nam miło, że Youth Business Poland zostało zakwalifikowane do badania spośród 46 krajów członkowskich Youth Business International. Dla zespołu YBP było to bardzo ciekawe doświadczenie, a zbierane informacje zwrotne bardzo nas cieszą, uczą i dają do myślenia. Każde studium przypadku zakłada dwa etapy.

Pierwsza tura badania podstawowego (działania podjęte w okresie od czerwca do sierpnia 2016 roku) obejmuje: Badanie online Mentorów oraz ich podopiecznych – Mentees, wywiad pogłębiony z Managerem Programu VBM, wywiad pogłębiony z kluczowymi interesariuszami organizacji oferujących pomoc w ramach programu VBM (na przykład organizację dostarczającą mentorów), a także 8 wywiadów pogłębionych  z wybranymi mentorami oraz 8 z dopasowanymi do nich podopiecznymi (mentees). Druga tura badania zakłada powtórkę rozmów około 9-12 miesięcy po pierwszej rundzie rozmów.  Celem badaniajest miedzy innymi zrozumienie relacji mentoringowych, poznanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w relacjach mentoringowych, a także zidentyfikowanie jak można wspierać takie programy. Aby to zweryfikować przeanalizowany został między innymi profil uczestników, szkolenia oraz czas trwania i częstotliwość mentoringu. Wszelkie wnioski z badań i efekty projektu Middlesex University London zostaną przedstawione w raporcie, który ukaże się po zakończeniu projektu.Czekając na drugi etap i finalne rezultaty całego badania, YBP wysuwa wnioski z pierwszej części badania mentoringu w Polsce.

W badaniu zleconym przez Middlesex University London w części online wzięło udział 80 osób, a 17 z nich dodatkowo udzieliło pogłębionych wywiadów. Wśród badanych znajdowali się zarówno Mentorzy jak i mentees – początkujący przedsiębiorcy. Osoby biorące udział w badaniu znajdowały się na różnym etapie relacji mentoringowej, jednak nie krótszym niż 3 miesiące. Badani opowiadali o determinacji przystąpienia do programów, indywidualnym dopasowaniu mentoringu, oraz korzyściach jakie otrzymali z tych relacji. Motywacja przystąpienia do programów mentoringowych przez Mentorów i mentees wydaje się być spójna. Mentorzy jako powód często podawali chęć pomagania i dzielenia się własnym doświadczeniem w prowadzeniu biznesu, zarówno sukcesami jak i porażkami, które poznali. Są to osoby otwarte na pracę z ludźmi, oprócz rożnych branży biznesowych często związane także z takimi obszarami jak zarządzanie zasobami ludzkimi czy coachingiem. Jak wynika z relacji początkujących przedsiębiorców, takiego właśnie wsparcia potrzebują oni od Mentorów. Młodzi ludzie często maja pomysł na własny biznes, są do tego przygotowani merytorycznie (np. jeśli chodzi o zakres ich umiejętności, wykształcenie z danej dziedziny), ale podkreślają, że brakuje im wiedzy stricte biznesowej, oraz umiejętności, aby samodzielnie zweryfikować czy ich pomysł na biznes ma szansę przekształcić się w realne przedsięwzięcie. Mentorzy w wielu przypadkach okazali się wartościowym wsparciem nie tylko w zakresie wiedzy biznesowej, ale także jako wsparcie przy pracy nad umiejętnościami miękkimi, lub cechami osobowości swoich podopiecznych, co dla niektórych przedsiębiorców było kluczowe dla dalszego rozwoju firmy. Uczestnicy programów YBP cenią sobie także indywidualne podejście do systemu pracy z Mentorem. Obie strony podkreślały, że na różnym etapie rozwoju biznesu jest potrzebny różny rodzaj wparcia z inną intensywnością spotkań. W przypadku tak różnorodnych pomysłów biznesowych i osobowości biorących udział w programie indywidualne podejście jest niezmiernie ważne. Dlatego też, wybór sposobu komunikacji oraz częstotliwości spotkań była ustalana samodzielnie przez każdą parę Mentora i mentee. To pomaga w odpowiednim czasie wypracować odpowiednie rzeczy i na bieżąco przerobić pojawiające się problemy. Budujące dla YBP jest to, że korzyści z relacji mentoringowej są obustronne. Młodzi przedsiębiorcy otrzymują wiedzę biznesową nie tylko w teorii, ale mogą ją od razu przełożyć na własny biznes. Dodatkowo korzyści te są długofalowe. Mentorzy pokazują im pewne drogi, możliwości i rozwiązania, ale nie zawsze dają gotowych odpowiedzi, co uczy przedsiębiorców jak samodzielnie podejmować decyzje i na jakie kwestie zwracać uwagę. Dzięki temu po zakończeniu relacji mentoringowej możliwy jest dalszy rozwój ich koncepcji biznesowych. Mentorzy oprócz satysfakcji z pomagania innym, także uczą się od mentees. Młodzi przedsiębiorcy są dla nich inspiracją do szukania nowych rozwiązań w branży oraz dużą motywacją do działania. Dodatkowo Mentorzy YBP mogą uczestniczyć w warsztatach Rozwoju Umiejętności Mentoringowych (RUM), które cenią za wymianę wiedzy i doświadczeń, a także sposób na networking.