fbpx

Z wizytą w Bolonii – warsztaty programowe – YES! – Young Entrepreneurs Succeed

W dniach 25-26 maja część zespołu YBP wzieła udziała w IV warsztatach projektowych YES! – Young Entrepreneurs Succeed w Bolonii, które zorganizowała Microfinanza. 

Warsztaty otworzyła Katia Raguzzoni z Microfinanza, przedstawiając wyzwania i cele projektu na tym ostatnim etapie z włoskiego punktu widzenia.

Yiorgos Alexopoulos, koordynator i partner wiodący projektu na Uniwersytecie Rolniczym w Atenach (the Agricultural University of Athens), otworzył dyskusję na temat niektórych kluczowych aspektów realizacji projektu. Poprzez YES!, partnerzy mieli okazję pracować z szeroką gamą lokalnych partnerów, z tysiącami neetów, stosując holistyczne podejście do zrozumienia potrzeb neetów w zakresie szkoleń, orientacji na pracę, towarzyszenia w tworzeniu biznesu, mentoringu, prawie wszystkie sektory rynku pracy.

Projekt umożliwił rozwój sieci partnerów poprzez rozszerzenie usług i działań placówek partnerskich na inne regiony, szczególnie wśród mniej rozwiniętych, angażując różne i nowe grupy docelowe. Partnerzy projektu muszą wykorzystać te doświadczenia i partnerstwa terytorialne do przyszłych projektów. W związku z tym projekt przeszedł przez wiele zewnętrznych trudności i był w stanie dostosować i przemyśleć działania w celu uzyskania lepszej skuteczności.

 

W drugiej części warsztatów Cristiana Gaita, reprezentująca Found Operator, przedstawiła porównanie różnych podejść partnerów, koncentrując się na wpływie projektu, sposobie jego pomiaru, istotności proponowanych działań oraz sposobie, w jaki partnerzy byli w stanie poradzić sobie z różnymi trudnościami napotykanymi na drodze.

 

Drugi dzień Warsztatów został wprowadzony przez Giampietro Pizzo, prezesa Microfinanza, który przedstawił dane dotyczące kondycji Neet we Włoszech, starając się nakreślić nowe perspektywy projektu i zaproponować nową odpowiedź na zjawisko Neets, które we Włoszech, jak w innych krajach UE nadal rośnie.

Gianluca Bombarda, dyrektor Funduszu EOG i Funduszy Norweskich na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, przedstawił niektóre osiągnięcia i perspektywy Funduszu, ogłaszając wiodące tematy kolejnego programu FO, mającego ten sam cel, jakim jest zmniejszenie przepaści społecznej i ekonomicznej grup wrażliwych, ekonomicznie zmarginalizowanych regionów i niedofinansowanych sektorów.

Laimomo, Cefal, Educativa di strada i Bangheran – niektórzy partnerzy terytorialni działający w regionie Emilia-Romania, którzy pracują z tą samą grupą docelową, zostali zaproszeni na Warsztaty. Przedstawili swoje podejście do młodych ludzi, edukację pozaformalną, dostęp do umiejętności cyfrowych, „remotywację” młodych ludzi poprzez szkolenia i włączenie w świat pracy. Przedstawione doświadczenia zostały wdrożone w kontekstach miejskich i wiejskich oraz w dzielnicach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, z udziałem bardzo różnych docelowych grup młodych ludzi.

Jednym ze wspólnych elementów, który pojawił się w dyskusji, była potrzeba stworzenia stałych służb terytorialnych, zapewniających wsparcie dla spotkań na bieżąco, bez przywiązania do logiki projektu. Niezbędne jest rozpoczęcie od dialogu z podmiotami terytorialnymi i agencjami zatrudnienia oraz koordynować usługi, które już istnieją na tym terytorium, w zakresie orientacji zawodowej, pomocy przy tworzeniu przedsiębiorstw i szkoleń.

Podczas naszego doświadczenia w projekcie YES!, dostrzegliśmy znaczenie świadczenia usług dostosowanych do beneficjentów, ścieżek zdolnych do dostosowania się do rynku pracy i młodych ludzi z potencjałem obecnym na terytoriach.

Kolejne Warsztaty projektu odbędą się w Barcelonie!

 

Program YES – Young Entrepreneurs Succeed! jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu The Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) project, benefits from €3,3M grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the programme is to activate unemployed youth to access the labour market and promote entrepreneurship.

 

W Polsce w ramach programu realizowane są kursu:

 

O FUNDUSZACH EOG I NORWESKICH

Fundusze norweskie i EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych z 15 krajami UE w Europie Środkowej i Południowej oraz w krajach bałtyckich.

Zgodnie z Porozumieniem EOG Islandia, Liechtenstein i Norwegia są częścią europejskiego rynku wewnętrznego. Porozumienie EOG określa wspólny cel, jakim jest wspólna praca na rzecz zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych.