fbpx

Young Entrepreneurs Succeed, YES! Warsztaty projektowe w Grecji – Karditsa, 23- 24 luty 2023

Czy wiesz, że program „YES!” – Young Entrepreneurs Succeed organizowany jest nie tylko w Polsce, a w projekt zaangażowane są także organizacje z Grecji, Hiszpanii, Anglii, Niemiec oraz Włoch?

To partnerstwo obejmujące 8 publicznych i prywatnych organizacji z 6 krajów UE, które mają duże doświadczenie w promowaniu przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, którzy nie mają wystarczających środków. Wśród organizacji znajdują się m.in.: agencje rozwoju lokalnego, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz zarządy działające jako partnerzy wdrażający, eksperci lub upowszechniający.

Tak właśnie jest, a dzięki temu nasza Fundacja może korzystać z międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń nt. wspierania młodych osób w zakładaniu firmy, zdobywaniu nowych kompetencji oraz znajdowaniu nowych miejsc pracy.

W tym celu jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami programu – wspólnie pracujemy nad organizowaniem form wsparcia dla uczestników, komunikacją czy ewaluacją.

Co kilka miesięcy spotykamy się także na warsztatach rozwojowych, aby przedstawić nasze interwencje, efekty kursów, a także by omówić bieżące wyzwania, szukać nowych rozwiązań czy przedstawić program lokalnym interesariuszom.

Pierwsze warsztaty w 2023 roku w ramach programu „YES!” – Young Entrepreneurs Succeed poprowadziła  ANKA – Agencja Rozwoju Karditsy (Grecja) – 23- 24 luty 2023

 

Dwudniowe warsztaty rozpoczęły się powitaniem Dyrektora Generalnego ANKA, Evangelosa Sakellariou, oraz Koordynatora w imieniu Partnera Wiodącego, Ateńskiego Uniwersytetu Rolniczego, Yiorgosa Alexopoulosa.

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był aktualnym informacjom o interwencjach i działaniach każdego z partnerów, briefingowi na temat działań związanych z transferem partnerskiego uczenia się oraz krótkim prezentacjom zespołu ANKA na temat wniosków i wyzwań wynikających z dotychczasowej realizacji Projektu. Dzień zakończył się Sesją Otwartą z udziałem regionalnych i lokalnych interesariuszy, po której nastąpiła wspólna kolacja.

Drugi dzień warsztatów obejmował aktualizację działań komunikacyjnych, oceny skutków interwencji oraz przygotowania kolejnych warsztatów i konferencji końcowych Projektu. Po warsztacie nastąpiło networking i wizyta w „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości dla bezrobotnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji obywateli gminy Karditsa” działającym pod patronatem AN.KA.

Dziękujemy naszym partnerom za organizację!

 

Program YES – Young Entrepreneurs Succeed! jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu The Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) project, benefits from €3,3M grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the programme is to activate unemployed youth to access the labour market and promote entrepreneurship.

 

W Polsce w ramach programu realizowane są kursu:

 

O FUNDUSZACH EOG I NORWESKICH

Fundusze norweskie i EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych z 15 krajami UE w Europie Środkowej i Południowej oraz w krajach bałtyckich.

Zgodnie z Porozumieniem EOG Islandia, Liechtenstein i Norwegia są częścią europejskiego rynku wewnętrznego. Porozumienie EOG określa wspólny cel, jakim jest wspólna praca na rzecz zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych.