fbpx

V warsztaty w ramach programu Young Entrepreneurs Succeed!

Partnerzy projektu “SCALING TRUST-BASED PARTNERSHIP MODELS TO RECHARGE YOUTH ENTREPRENEURSHIP: SUPPORTING UNDERSERVED COMMUNITIES WITH INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP SUPPORT INSTRUMENTS (TPM-RYE) PROJECT” po raz piąty zorganizowali wewnętrzne warsztaty, które odbyły się 6-7 października 2020 roku. W pełni online, w związku z panującą pandemią COVID-19.

Podczas pierwszego dnia Partnerzy rozmawiali o postępach poszczególnych zadań, skupionych na wyzwaniach związanych z kryzysem COVID-19. Co więcej, przedstawili nową platformę partnerskiego uczenia się. ” Thinking Space” to nazwa krótkich poradników, które zawierają informację o najlepszych praktykach.

W drugim dniu skupiono się na młodzieży NEET poszukującej pracy i sposobach wsparcia tej grupy. Z powodu kryzysu związanego z COVID-19 wielu młodych ludzi w całej Europie nagle straciło pracę. W związku z tym potrzebują specjalistycznego wsparcia, aby ponownie wejść na rynek pracy. Na tej podstawie uczestnicy zbadali najskuteczniejsze metody wsparcia, które pomogą młodzieży NEET, pokonać przeszkody, głównie poprzez interwencję mentorską.

Partnerzy zgodzili się współpracować w ciągu najbliższych tygodni w celu przygotowania skutecznej strategii mentoringu, przeznaczonej dla młodzieży NEET poszukującej pracy.

O DOTACJACH Z EOG I NORWEGII

Fundusze EOG i fundusze norweskie stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych. Jak również wzmocnienie stosunków z 15 krajami UE w Europie Środkowej i Południowej, oraz krajach bałtyckich. Całkowity wkład w okresie 2014–2021 wyniesie 2,8 mld euro. 1,5 mld euro z funduszy EOG i 1,3 mld euro z funduszy norweskich. Zgodnie z Porozumieniem EOG Islandia, Liechtenstein i Norwegia są częścią europejskiego rynku wewnętrznego. Celem porozumienia jest wspieranie niedostatecznie rozwiniętych społeczności za pomocą innowacyjnych narzędzi rozwoju przedsiębiorczości. Jest to możliwe dzięki funduszom w wysokości 2,3 mln euro z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, pozyskanych za pośrednictwem  EOG i Funduszu na rzecz zatrudnienia młodzieży. Celem programu jest aktywizacja bezrobotnej młodzieży w dostępie do rynku pracy oraz promocja przedsiębiorczości.