fbpx

Konferencja we włoskich Syrakuzach w ramach programu „YES! – Young Entrepreneurs Succeed!”

Partnerzy programu „YES”, finansowanego z funduszy EOG i środków norweskich, spotkali się w Syrakuzach we Włoszech w dniach 5 i 6 marca. Uczestnicy konferencji dyskutowali na temat: „Młodzi ludzie na Sycylii, walczą o dostęp do rynku pracy: cele i bariery”. Konferencja została zorganizowana przez MICROFINANZA SRL.

Konferencja pierwszego dnia koncentrowała się na barierach strukturalnych, kulturowych i finansowych, które uniemożliwiają młodym ludziom osiągnięcie pełnego potencjału i znalezienie swojej ścieżki zawodowej. Z uczestnikami wydarzenia poprzez wideokonferencje połączył się Gian Luca Bombarda, dyrektor JCP Srl, który przedstawił sytuację ludzi młodych na Sycylii.

Jak wynika z badań, Włochy wykazują jeden z najwyższych wskaźników w Europie niepracującej młodzieży (w 2018 r. było to ponad 2 miliony młodych ludzi NEET, a konkretnie 23,4% osób w wieku 15–29 lat, podczas gdy średnia europejska wynosi 12% ).
Warto dodać, że Sycylia jest jednocześnie regionem o najwyższym odsetku młodzieży NEET, z populacją wynoszącą 38,6%. Przy czym odsetek zwolnionych z pracy wynosi 21,9%; nieaktywnych zawodowo: 25,1%; szukających możliwości rozwoju 15% oraz 38% poszukujących pracy. Właśnie dlatego MICROFINANZA postanowiła skierować swoje działania w tej części kraju.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w dwóch różnych debatach przy okrągłych stołach, poświęconych dwóm zagadnieniom. Pierwsze dyskutowano na temat wpływu nieformalnej pracy i angażowaniu młodzieży NEET w projekty lokalne wraz ze znaczeniem rozważenia innego sposobu walki z szarą strefą rynku pracy. Drugi temat jaki był poruszany to znaczenie zaufania przy projektowaniu programów i projektów ukierunkowanych na młodych i wrażliwych osób.

6 marca odbyły się także wewnętrzne warsztaty, podczas których partnerzy programu mogli wspólnie pracować nad rozwojem umiejętności, które pomogą im we wsparciu i przygotowaniu młodych ludzi do odniesienia sukcesu na złożonym rynku pracy pełnym niepewności i trudności.

Wydarzenie koncentrowało się na specyfice terytorium Sycylii i rynku pracy we Włoszech oraz lokalnych dobrych praktykach wszystkich partnerów uczestniczących w programie „YES”.


Z powodu dekretu włoskiego rządu związanego z pandemią Covid-19 konferencja odbyła się w zamkniętym gronie i była transmitowana na żywo poprzez YouTube.


O DOTACJACH EOG I NORWEGII
Granty EOG oraz fundusze norweskie stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych oraz wzmocnienie dwustronnych stosunków z 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej oraz krajów bałtyckich.W latach 2014–2021 całkowity wkład wynosi 2,8 mld EUR (fundusze EOG 1,5 mld EUR i fundusze norweskie 1,3 mld EUR).Na mocy Porozumienia EOG Islandia, Liechtenstein i Norwegia są częścią europejskiego rynku wewnętrznego. Porozumienie EOG określa wspólny kształt współpracy w celu zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych.