fbpx

Fundacja „Inkubator Technologiczny” – Youth Business Poland wspiera przedsiębiorczość nie tylko lokalnie, ale też globalnie!

Fundacja „Inkubator Technologiczny” – Youth Business Poland wspiera przedsiębiorczość nie tylko lokalnie, ale też globalnie! W ramach projektu YES! finansowanego ze środków norweskich (EEA Grants and Norway Grants) fundacja uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu w Offenbach, którego głównym celem była praca nad projektem związanym z aktywizacją NEETs.

NEETs (ang. not in employment, education or training) to młodzi ludzie do 35 roku życia, którzy nie są aktywni zawodowo oraz nie biorą udziału w procesie edukacyjnym. W ramach współpracy uczelni z Niemiec i Grecji powstał Trust-Based Model bazujący na 2 filarach:

– mentoringu i nauki umiejętności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia,

– wsparcia finansowego.

Opracowany partnersko model postanowiono wprowadzić do innych europejskich krajów – Włoch, Hiszpanii oraz Polski. YBP podjęło się dopracowania modelu, dostosowania go do specyfiki polskiego rynku pracy oraz wdrożenia, aby wspierać osoby w trudnej sytuacji społecznej w powrocie do aktywności zawodowej, edukacji i rozwoju.

W ramach projektu w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone badania jakościowe i ilościowe, aby określić potrzeby grupy NEETs w Polsce oraz wskazać najefektywniejsze możliwości wsparcia. Po określeniu potrzeb grupy zrealizowany zostanie szereg szkoleń i warsztatów, które mają na celu aktywizację osób pozbawionych pracy oraz tych, które nie uczą się i nie przygotowują do wykonywania zawodu.

Implementacja modelu następuje w Grecji, Włoszech, Hiszpanii i Polsce, natomiast głównym koordynatorem projektu jest instytut badawczy z Grecji oraz Niemcy. Do projektu przystąpiło wiele organizacji, które dążą do aktywowania grupy: Agriculture Univeristy of Athens – Resserch Committe,  Development Agency of Karditsa S.A Anka Anaptyxiaki Karditsas Anaptyxiaki Anonimi Etairia O.T.A, Microfinanza S.P.L, Autoocupació, Munich Business School, KIZ SINNOVA Company for Social Innovation gGmbH, Youth Business International YBI.