fbpx

Relacja z trzeciego spotkania partnerów projektu „Best practices in teaching entrepreneurship and creating entrepreneurial ecosystems in Europe”

Spotkanie partnerów na Malcie – maj 2015

W maju 2015 r. na Malcie odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Best Practices in Teaching Entrepreneurship and Creating Entrepreneurial Ecosysems in Poland”, który jest częścią programu Erasmus+. W spotkaniach z dwunastoma różnymi organizacjami zaangażowanymi w nauczanie i wspieranie przedsiębiorczości na Malcie wzięło udział w sumie dziewięć osób reprezentujących cztery instytucje partnerskie wspomnianego projektu.

Partnerzy z Polski (Fundacja Światowy Tydzień Przedsiębiorczości oraz Youth Business Poland) i z Wielkiej Brytanii (Peace Child International) przybyli na Maltę 11 maja. Wieczorem odbyło się spotkanie, podczas którego partnerzy poznali jego gospodarzy oraz zapoznali się z programem spotkań zaplanowanych na trzy kolejne dni.

Dwunastego maja partnerzy programu uczestniczyli w cyklu spotkań z pięcioma organizacjami, który został zainicjowany spotkaniem w Malta Information Technology Agency’s Innovation Hub z siedzibą w mieście Kalkara. Następujące po nim trzy kolejne spotkania miały miejsce w Uniwersytecie Maltańskim, gdzie partnerzy spotkali się z dyrektorem ds. działalności badawczej przedsiębiorstw i transferu wiedzy, dyrektorem centrum przedsiębiorczości oraz inkubacji biznesu oraz prezesem niedawno powstałej organizacji pozarządowej – Youth Business Entrepreneurs. W godzinach popołudniowych partnerzy projektu udali się do Sliemy na spotkanie z prezesem i koordynatorem projektu Junior Achievement Young Enterprise (Malta). Po tym spotkaniu zorganizowana została wycieczka łodzią, w trakcie której przewodnik opowiadał o Wielkim Porcie oraz o porcie Marsamxetto nie szczędząc słów na temat historii Malty. Pod wieczór partnerzy wzięli udział w imprezie inaugurującej wystawę biżuterii współczesnej autorstwa jednego z wiodących jubilerów Malty.

W środę 13. maja partnerzy udali się z wizytą do szkoły w Rabacie – St Paul’s Missionary College, aby przyjrzeć się lekcji przedsiębiorczości przeprowadzonej dla młodzieży szkolnej. Kolejnym etapem było udanie się na spotkania odbywające się w Uniwersytecie Maltańskim z przedstawicielami sześciu organizacji: członkiem Etrepreneurship Committee of St. Nicholas College, dyrektorem ds. talentów z całego świata i relacji biznesowych maltańskiego oddziału organizacji AIESEC, głównym koordynatorem Fundacji Wspierającej Kobiecą Przesiębiorczość, prezesem Maltańskiego Stowarzyszenia Kobiet w Biznesie, krajowym prezesem organizacji Junior Chamber International oraz prezesem i koordynatorem naukowym University’s ICT Student Association. Podczas spotkania podsumowującego, które odbyło się w środę wieczorem, partnerzy projektu rozmawiali o warunkach i standardach niezbędnych do wprowadzenia projektu w życie.

Co o projekcie mówią jego uczestnicy:

„Na Malcie zobaczyliśmy bogactwo inicjatyw przedsiębiorczych. Uniwersytet zapewnił wspaniałe środowisko, w którym nauka o projektach i kontaktach naszych partnerów pomogła nam być świadkiem rozwoju przedsiębiorczości – począwszy od lekcji wprowadzenia do przedsiębiorczości dla młodzieży aż po imprezę inaugurującą wystawę biżuterii. Maltę opuściliśmy z nowymi pomysłami, kontaktami i dogłębnym zrozumieniem ekosystemu przedsiębiorczości .” (Liz Weiner z Peace Child International).