fbpx

NeuroGames Lab, polski startup naukowo-technologiczny, znalazł się na liście
100 najlepszych startupów w całej Europie.
Jego pomysłodawcą i założycielem jest Mateusz Bereziewicz – Alumn programu WARSAWbooster’18, który organizowaliśmy wraz z Urzędem m. st. Warszawy.

Mateusz to młody przedsiębiorca, który swój biznes buduje skutecznie od 2016 roku. Obecnie NeuroGames Lab jest profesjonalnym partnerem do współpracy z bankami, dużymi instytucjami, który pomaga menagerom dając skuteczne oraz innowacyjne rozwiązania dla branży HR.

 

Solidne podwaliny biznesu

Przełomowym momentem w karierze Mateusza Bereziewicza były studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. To wówczas narodziła się ogromna pasja do pracy z naukowcami i profesorami. Młody doktorant zaczął wówczas bardzo kreatywnie myśleć na temat rozwiązywania problemów, które dotyczą głównie korporacji. Konsekwencja w działaniu, liczne sukcesy i sesje mentoringowe doprowadziły finalnie do tego, że w grudniu 2017 r. startup dostał się do pierwszej akceleracji – Huge Thing. Oznaczało to zakwalifikowanie się do jednego z najlepszych startupów na całą Europę Środkowo-Wschodnią.

Jak podkreśla Mateusz Bereziewicz – prezes i założyciel NeuroGames Lab – „Studia doktoranckie umożliwiły mi dostęp do baz naukowych z całego świata. Miałem też bezpośredni kontakt z profesorami. Dzięki temu zacząłem z nimi realnie rozmawiać, konsultować, sprawdzać pewne paradygmaty i hipotezy. Zacząłem współpracę strategiczną np. z pionierem neuronauki konsumenckiej – profesorem Rafałem Ohme – który jest bardzo wybitną jednostką zarówno w świecie nauki, jak również w świecie biznesu. Jest on dla mnie przykładem nowoczesnego podejścia do nauki. Dzięki niemu dowiedziałem się, że można nie tylko zrealizować swoje autorskie badania naukowe, ale także je skomercjalizować na rynku i przy okazji zmienić świat. Jedna z naszych akceleracji z MIT Enterprise Forum CEE, pozwoliła nam na bezpośredni kontakt z profesorami z MIT (Massachusetts Institute of Technology). To był dla mnie kolejny przykład – profesorowie po to robią autorskie badania naukowe, aby je realnie komercjalizować i wdrażać pewne innowacje technologiczne czy też naukowo-technologiczne.

Siłą NeuroGames Lab jest niewątpliwie konsekwentne realizowanie misji założyciela, która opiera się na silnych fundamentach i wsparciu wielu wyrafinowanych mentorów, a także profesorów nie tylko z Polski ale również z zagranicy. Ten model biznesowy jest skuteczny i bardzo efektywny, ponieważ opiera się na wybitnych, utalentowanych jednostkach. Aktualnie, NeuroGames Lab współpracuje z wybitnymi jednostkami międzynarodowo. Łączy również siły z seniorami różnych korporacji zarówno z Polski jak i zza granicy, tworząc przy tym unikalny efekt synergii.  

 – Niewątpliwie tym, co nas wyróżnia, jest to, że myślimy bardzo nieszablonowo. Jesteśmy bardzo interdyscyplinarnym startupem naukowo-technologicznym. Wykorzystujemy nasze autorskie badania naukowe (jakościowe i ilościowe) po to, aby mieć realną przewagę konkurencyjną i tzw. skalowalność globalną w oparciu o wnioski, które wspólnie wypracowaliśmy przez kilka ostatnich lat. – podkreśla prezes zarządu – Mateusz Bereziewicz. 

 

GameHR Sales – przełomowe narzędzie, które podbija branżę rekrutacji

GameHR Sales to pierwszy autorski produkt NeuroGames Lab, który aktualnie jest komercjalizowany. Proces powstawania gry był bardzo intensywny, niebywale zaawansowany i interdyscyplinarny. Opracowanie jej technologii było nie lada wyzwaniem. Założone ambitne cele zostały jednak zrealizowane z sukcesem. Obecnie GameHR Sales jest przełomowym narzędziem, które podbija branżę rekrutacji szczególnie w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Świadczą o tym także liczne nagrody takie jak:

  • Żagle Biznesu SGH – Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH
  • Polska Nagroda Innowacyjności na lata 2020 & 2021 (GRAND PRIX)
  • Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjna Firma – nagroda przyznawana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Co więcej, NeuroGames Lab w 2020 r. pozyskało grant w wysokości prawie pół miliona złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na internacjonalizację marki oraz pierwszego produktu – GameHR Sales, tak więc w międzyczasie spółka realizuje również globalną ekspozycję w ramach tego grantu.

Aktualnie, NeuroGames Lab jest profesjonalnym partnerem do współpracy z bankami oraz dużymi instytucjami. Pomaga menagerom, dając skuteczne oraz innowacyjne rozwiązania dla branży HR. Jakie są główne zalety wdrożenia przez firmy tej technologii w procesy rekrutacji? Jak podkreśla Mateusz Bereziewicz – Przede wszystkim celujemy w zmniejszenie średniego kosztu nieefektywnej rekrutacji, który średnio wynosi ponad 8,5 miliona euro rocznie dla jednej firmy, która zatrudnia przynajmniej 2 000 pracowników i ma fluktuację kadr na poziomie 20%. Z naszych niesugerujących wywiadów pogłębionych wynika, że ta fluktuacja bardzo często przekracza nawet 44-45%, co daje ponad dwa razy wyższy koszt dla danej organizacji. Dzięki wdrożeniu gry psychometrycznej GameHR Sales – rekruterzy oszczędzają wiele czasu i energii na niepotrzebną pracę operacyjną oraz spotkania z kandydatami, którzy nie powinni być rekomendowani dla danych stanowisk sprzedażowych. Mowa o osobach mających całkowicie inny profil osobowościowy czy też mocne strony, których potencjał mógłby być wykorzystany zdecydowanie lepiej na innych stanowiskach pracy

 

Apetyt na więcej

NeuroGames Lab dopiero nabiera rozpędu. Pod koniec 2021 r. startup otrzymał pozytywną decyzję z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest to dofinansowanie na poziomie 6,5 miliona zł na zrealizowanie docelowego w pełni zautomatyzowanego systemu rekrutacyjnego GameHR, który będzie gotowy pod koniec 2023 r. Tak więc NeuroGames Lab jest aktualnie w trakcie projektowania zaawansowanej i w pełni zautomatyzowanej platformy rekrutacyjnej, która będzie rozwiązywać jeszcze szersze spektrum problemów, które aktualnie występują w korporacjach. Jak podkreśla założyciel NeuroGames Lab – To, co jest kluczowe pod kątem aktualnego rozwoju spółki, to to, jak dynamiczny wzrost aktualnie mamy. Bardzo szybko rośniemy. Mamy obecnie zatrudnionych ponad kilkanaście osób, a docelowo będzie ich ponad 35 – mowa głównie o profesorach i seniorach z różnych korporacji z wieloletnią trakcją biznesową. Prowadzimy też zaawansowane rozmowy z wieloma funduszami VC nt. naszej drugiej rundy inwestycyjnej a pierwszej za pierwsze udziały spółki. Od wielu VC dostaliśmy już wstępnie zielone światło, tak więc prawdopodobnie pod koniec tego kwartału lub na początku następnego będziemy już realnie domykać tzw. co-investment złożony z przynajmniej kilku różnych funduszy Venture Capital (VC). To też dodatkowo wpłynie na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój spółki i wzmocnienie jej pozycji nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej, bo celujemy od początku na jej skalowanie globalne.

Więcej informacji o interdyscyplinarnej technologii wypracowanej przez NeuroGames Lab Sp. z o.o. można dowiedzieć się na stronie www.NeuroGamesLab.com