fbpx

Herbeć Szymon

Posiada szerokie, kilkunastoletnie doświadczenie w branżach: bankowości, nowych technologii i IT, HR, marketingu, CSR i NGO. Prowadził i współprowadził projekty m. in. dla takich firm jak PTK Centertel (Orange), Grupa PKO Bank Polski, Kredobank Ukraina, Bank Zachodni WBK. Jest członkiem Rady Nadzorczej Proshare Sp. z o. o., współzałożycielem oraz współwłaścicielem w Inspiration Partners i Inspiration Space.
Ukończył Zarządzanie Kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Swoją pracę dyplomową poświęcił motywowaniu pracowników w firmach stosujących zasady odpowiedzialnego biznesu. Odbył kursy CoachWise™ Essentials i Equipped w Coaching Center, zakończone uzyskaniem certyfikatu Certified Coach CoachWise™.
Od 2009 aktywny coach i mentor. Trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem. W kadencji 2011/2012 Członek Zarządu International Coach Federation Polska.

Jako mentor
Oddany swojej życiowej pasji pracy z ludźmi. Pełniąc role managera i trenera odkrył, że prawdziwy potencjał drzemie w otaczających go osobach. To zainspirowało go do poszukiwań metod, które stworzą przestrzeń dla jego Klientów do odkrywania zasobów w samych sobie i pozwoli im osiągać własne cele.
Przeprowadził ponad 400 godzin coachingu i mentoringu dla liderów i osób stojących w obliczu zmian. Pracuje głównie z osobami, które zarządzają rosnącymi organizacjami oraz osobami wracającymi do aktywności po dłuższej przerwie.
Tematy i dziedziny, w których może wesprzeć przedsiębiorcę: Wraz ze swoimi Klientami prowadzi coaching dotyczący rozwoju kariery i wyzwań menadżerskich. Ważną częścią jego pracy jest coaching/mentoring dotyczący wzrostu organizacji biznesowych – transformacji liderów, współwłaścicieli i ich relacji, która następuje w tym procesie i warunkuje długo terminowy sukces przedsięwzięcia.

Prywatnie
Jest adopcyjnym tatą i mężem. W ramach działań rozwojowych prowadzi warsztaty służące odnajdywaniu i realizowaniu pasji, budowaniu w oparciu o wartości. Uczestniczy w projektach aktywizujących środowiska kobiece, prowadzi coaching dla rodziców i adopcyjny.