fbpx

Stoch Mana

Trener biznesu / Przedsiębiorca / HRowiec / Manager / Poszukiwacz talentów

Zakres działania: Strategia biznesowa / Strategia marketingowa / Skuteczna komunikacja / Rozwój umiejętności zawodowych / Rozwój zespołu / Budowanie marki / Kreatywność

W czasie współpracy, pomagam w następujących obszarach:

  • budowa strategii firmy i realnego planu działania
  • stworzenie strategii marketingowej
  • budowa skutecznej komunikacji skierowanej do strategicznej grupy odbiorców (klienci, partnerzy biznesowi)
  • tworzenie oferty
  • budowa marki
  • budowanie zespołu współpracowników w oparciu o wartości i kluczowe umiejętności, które są podstawą rozwoju ludzi i organizacji
  • odnajdywanie i wzmacnianie umiejętności kluczowych dla rozwoju.

Doświadczenie  zawodowe zdobyte w zakresie HR-u, marketingu, sprzedaży, w  zarządzaniu zespołami oraz w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, pozwalają mi dzisiaj holistycznie wspierać ludzi w rozwoju i określaniu celów rozwojowych. Wierzę, że przemyślana strategia,  realny plan działania i świadome działanie determinują osiąganie celów, a otwarta komunikacja budzi zaufanie współpracowników i klientów.

Moja misja brzmi tak: Firma jest jak człowiek. Powinna mieć charakter, mądrze mówić, dobrze wyglądać i spełniać marzenia. Firma powinna mieć markę, która budzi zaufanie.

Pracuję z ludźmi, którzy są gotowi na zmianę i potrzebują wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym. Ich rozwój jest dla mnie wyzwaniem. Słucham i pomagam znaleźć rozwiązania.  Inspiruję do działania, , pomagam pokonać obawy, zamienić problemy w zadania do wykonania.