fbpx

Pietraszko Julita

Doświadczony lider biznesowy z sukcesami w budowaniu biznesu i prowadzeniu zespołów, zwiększaniu przychodów i rentowności w dużych firmach finansowych i technologicznych w modelu SaaS. 20+ lat doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii digitalizacji i optymalizacji biznesu oraz poprawy jego rentowności.

Posiada doświadczeniem w obszarze:

– Rozwoju i wdrażania nowych produktów na rynek, w tym budowanie planów rozwoju usług w obszarze technologii oraz poszukiwanie nowych kierunków rozwoju narzędzi.

– Operacji firmy (w tym zarządzania projektami oraz optymalizacją procesów i kosztów).

– Planowanie strategii dla działań marketingowych i sprzedażowych.

– Pozyskiwania i utrzymania klientów, zarządzania produktem, strategii cyfrowej i doświadczeniach użytkowników. A także w pracy z produktami i systemami płatności dla SaaS.

Dodatkowo posiada certyfikację: Lean Six Sigma, Certified Lean Six Sigma Green Belt™, Zarządzania Projektami, a także Coach ICC®, Międzynarodowy Konsultant Testu Stylów Myślenia i Motywacji MIDSONAR®.

Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołami customer acquisition & customer service, zespołami operacyjnymi oraz zespołami product development dla wiodących firm na rynku. Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu P&L i optymalizacji procesów. Kreatywny myśliciel wprowadzający nowe pomysły i strategie rozwoju biznesu w celu zwiększenia udziału w rynku i podniesienia rentowności firm.

Mentor biznesowy w inkubatorze technologicznym CZIiTT Politechniki Warszawskiej, gdzie wspiera firmy na wczesnym etapie rozwoju w opracowaniu misji, wizji, unikatowej wartości dla klienta, kierunków rozwoju firmy oraz opracowaniu celów krótko- i długoterminowych.

Jest również Partnerem firmy szkoleniowo – konsultingowej OKTI (www.okti.pl).