fbpx

Nowakowski Andrzej

Andrzej Dariusz Nowakowski – Doktorant Szkoły Głównej Handlowej, absolwent MBA University of Illinois, Politechniki Lubelskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę: strategii organizacji, struktur i procesów organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, nowoczesnych koncepcji zarządzania, etyki w biznesie oraz innowacji i nowych technologii. 

Ekspert przywództwa, zarządzania, transformacji cyfrowej oraz koncepcji ciągłego doskonalenia organizacji. Od ponad 25 lat doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich w kluczowych organizacjach międzynarodowych (Thomson, Raben, AVON, Ferrero, Mars) w kraju i zagranicą biorąc udział w projektach greenfields i brownfields. Opracowywał i wdrażał strategie rozwoju organizacji oraz z sukcesem realizował wielomilionowe inwestycje. Odpowiadał za szkolenia i implementację systemów zarządzania opartych o Lean Management, Teorię Ograniczeń (ang. Theory of Constraints – TOC) oraz QRM (ang. Quick Response Manufacturing). Prowadził projekty optymalizacyjne i wdrożeniowe w obszarze produkcji, utrzymanie ruchu, technologii, logistyki i HR przewodząc interdyscyplinarnym grupą projektowym. 

Po wielu latach kariery w korporacjach postanowił wykorzystać zdobyte doświadczenie i wiedzę w polskich organizacjach w których z powodzeniem implementował metodologię oraz narzędzia Lean Management, TOC i QRM. Odpowiadał m.in. za wprowadzenie programów innowacji pracowniczych, automatyzację procesów produkcyjnych, budowę, relokacje i restrukturyzacje fabryk oraz nadzorował certyfikacje ISO 14001, ISO 9001, Kosher, Hallal, IFS oraz HACCP. Był odpowiedzialny za kilka zakładów produkcyjnych w kraju i zagranicą.

Certyfikowany przez Lloyd’s i SGS audytor HACCP, ISO 9001, ISO 14001 oraz posiadacz Black Belt Project Manager by 6Sigma. Członek Rady Programowej Forum Nowoczesnej Produkcji, CIONET oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Mentor Youth Business Poland. Autor publikacji naukowych z obszaru Industry 4.0, zrównoważonego rozwoju oraz Lean Production. 

Obecnie wspiera organizacje w rozwoju poprzez realizacje projektów doradczych, szkoleniowych i wdrożeniowych łącząc doświadczenie praktyczne z najnowszymi  trendami i wynikami badań naukowych.