fbpx

Kropielnicki Radosław

Od ponad 10 lat zajmuję się różnymi aspektami wdrażania innowacji w marketingu. Pracowałem po stronie lokalnych i globalnych agencji oraz międzynarodowych korporacji. Przyjmowałem role strategiczne oraz bezpośrednio odpowiedzialne za marketing i sprzedaż produktów. W trakcie swojej pracy pomogłem wielu zespołom w zakresie: strategii komunikacji marek i produktów (w szczególności do trudno dostępnych grup, takich jak lekarze czy pielęgniarki) zaplanowania strategii mediowej, negocjacji z agencjami mediowymi, czy budowania strategii cyfrowych w sprzedaży (wykorzystywanych efektywnie na wizytach sprzedażowych).

Udało mi się wygenerować ok. 6 mln złotych oszczędności przy zachowaniu lub zwiększeniu dotychczasowych celów oraz pozyskać i wdrożyć 5 mln złotych na innowacyjne projekty w firmach, w których pracowałem. Przeszkoliłem dotychczas ok. 50 marketerów i 200 przedstawicieli pracujących z Klientem końcowym.

Jestem prelegentem na wielu konferencjach branżowych m.in. Pharma Planet czy Poland Pharma Forum oraz jurorem w konkursach takich jak Innovation organizowane przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej (SAR).