fbpx

Hernik Konrad

22 lata doświadczeń na stanowiskach kierowniczych, 18 lat na stanowiskach kierowniczych wysokiego szczebla; umiejętności: skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi, budowania zespołów zarządzających firmami i projektami, budowania dobrych relacji interpersonalnych, nakreślania celów, motywowania, oceny i wartościowania pracy.
Bardzo dobra znajomość aspektów: zarządzania organizacjami i zespołami ludzkimi, zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej, analiz opłacalności inwestycji i wyceny firm, poszukiwania synergii, negocjacji, realizacji fuzji i przejęć, prawa gospodarczego i podatkowego, bankowości inwestycyjnej.
Duże doświadczenia praktyczne w zakresie: restrukturyzacji i optymalizacji wszelkich procesów organizacyjnych, wykorzystania majątku i potencjału ludzkiego, organizacji sprzedaży i marketingu, pozyskiwania różnorodnych źródeł finansowania, inicjowania projektów rozwojowych i budowania wzrostu wartości firmy.
Szeroka znajomość specyfiki funkcjonowania firm z różnorodnych branż: produkcja, handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, usługi, zarządzanie nieruchomościami, finanse i bankowość, działalność wydawnicza i medialna.
Bardzo dobra znajomość realiów rynków finansowych: rynku walutowego, rynku kapitałowego, w tym funkcjonowania w obrocie publicznym, komunikacji z akcjonariuszami i mediami, itp.
Pierwsze doświadczenia kierownicze zdobywał w roku 1993 jako Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Domu Studenckiego Merkury. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową prowadząc salę komputerową dla studentów w ramach Adept SA oraz równolegle jako analityk w Agencji Informacyjnej Penetrator Sp. z o.o., a następnie w Domu Maklerskim Penetrator SA jako specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i analityk papierów wartościowych. W latach 1997-1998 pełnił stanowisko Kierownika Zespołu Zarządzania Portfelem Banku w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo-Handlowym SA, a następnie w latach 1998-2000 pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego w Instal Kraków SA. Od 2000 roku piastował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Wydawnictwa Jagiellonia SA, a następnie w latach 2001–2004 pełnił obowiązki Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego w Excellent SA i Excellent Profile SJ.
Od 2004 roku związany z Armatura Kraków SA, początkowo na stanowisku Członka Zarządu, następnie jako pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, po czym od 2005 r. jako Prezes Zarządu Armatura Kraków SA. Aktualnie pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółek z Grupy kapitałowej Armatura: Armatoora SA oraz Armagor SA oraz funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Armadimp SA oraz Armaton SA spółek zależnych od Armatura Kraków SA. W okresie 2004–2005 sprawował także obowiązki Vice President & Treasurer w spółce zależnej KFA USA Inc. z siedzibą w Elgin, Illinois, USA.
Zasiadał w Radach Nadzorczych: Polnord SA, Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA, Energopol Południe SA, Maryland Sp. z o.o. oraz Krakchemia SA.
Od 2009 roku jest Członkiem Rady Loży Małopolskiej Business Centre Club oraz Członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, pełniąc jednocześnie funkcję Wiceprezydenta ds. Handlu.
W 2010 roku przystąpił do Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także do programu Youth Business Poland w charakterze Mentora.
W 2010 roku został wyróżniony Złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu w konkursie organizowanym przez Business Centre Club, zwyciężył w konkursie Laury Magellana 2009 w kategorii Menadżer Roku, a także został uhonorowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie nagrodą Krakowskiego Dukata, w kategorii Menedżer firmy

Jako Mentor
Od 2010 roku jest Mentorem w programie Youth Business Poland.
Tematy i dziedziny, w których może wesprzeć przedsiębiorę: weryfikacja założeń projektowanego biznesu, poszukiwanie docelowych grup klientów oraz sposobów dotarcia do nich, weryfikowanie biznesplanów i założeń finansowych, itp.
Jestem Mentorem, gdyż uważam, że zdobytą wiedzę i doświadczenie warto przekazać innym, aby uniknęli porażek i mogli czerpać satysfakcję z tworzenia i rozwoju swoich biznesów. Uważam, że ważne jest spotkanie na wczesnym etapie rozwoju biznesu osoby, z której doświadczenie i kontakty mogą istotnie pomóc, szczególnie na starcie.

Prywatnie
Zainteresowania: ekonomia i procesy gospodarcze, turystyka, fotografia, historia, architektura, enologia, szachy.
Aktywności: uprawiane sporty: tenis, squash, narty, piłka nożna, siatkówka, pływanie, jazda na rowerze.