fbpx

Galant Tomasz

linkedin.com/in/tomasz-galant

Lider z 25 letnim doświadczeniem w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach
różnych rozmiarów, wielu kulturach organizacyjnych i branżach. Udokumentowane wynikami sukcesy w rozwoju firm i zespołów, w zarządzaniu zmianą, w zrównoważonym budowaniu wartości firm w przemyśle, energetyce, poligrafii, telekomunikacji oraz IT. Praktyczne doświadczenie i sukcesy w restrukturyzacji, w tym w uzdrawianiu nierentownych przedsiębiorstw (turn-around), strategicznym rozwoju biznesu, zmianie kultury organizacyjnej i budowaniu zaangażowania zespołów w obszarze B2B i B2Public.

Przez 8 lat kierował spółką softwarową Esri Polska sprzedającą oprogramowanie, usługi IT oraz
tworzącą rozwiązania w obszarze GIS (Geographic Information Systems), gdzie uczestniczył w
transformacji cyfrowej klientów w obszarach infrastruktury, samorządów, administracji centralnej,
obronności oraz biznesu.

W Grupie MAN 7 lat kierował spółką Manroland Polska, później także regionem Manroland CEE i
Nordic, znacząco zwiększając sprzedaż maszyn offsetowych, swoje doświadczenia w poligrafii pogłębił także kierując przez ostatni rok polską spółką Reprograf-Grafikus, sprzedającą maszyny, urządzenia i materiały eksploatacyjne dla drukarń.
W RWE Solutions Polska odpowiadał za strategię usług i outsourcingu energetycznego, współkierował spółką portfelową Elbud Gdańsk, budującą infrastrukturę energetyczną i GSM w Polsce i Irlandii.
W Telekomunikacji Polskiej/Orange odpowiadał za stworzenie nowej organizacji sprzedaży do klientów biznesowych zarządzając budżetem sprzedaży ~2,6 miliarda PLN i 1 tys. osobowym zespołem.
W firmach koncernu ABB kierował eksportem, zakładami produkcyjnymi oraz w strukturach globalnych, odpowiadał za jeden z business unitów/produktów, gdzie zrestrukturyzował portfolio i centra produkcyjne w grupie.
Był członkiem kilku rad nadzorczych, posiada poświadczenie bezpieczeństwa NATO i EU.
Ukończył studia na Wydz. Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, podyplomowe z Organizacji i Zarządzania, MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School, oraz wiele szkoleń i programów rozwojowych.

Prywatnie z żoną mieszka pod Warszawą, kocha zwierzęta, obecnie ma owczarka niemieckiego, który jak kilka poprzednich psów pochodzi ze schroniska. Interesuje się geostrategią, makroekonomią oraz sztuką.