fbpx

Frydrych Mariusz

Mariusz posiada 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu biznesem i HR, zdobyte w branżach logistycznej, FMCG i farmaceutycznej, m.in. pracując 8 lat w Philip Morris w sprzedaży i HR oraz 16 lat w GlaxoSmithKline jako członek zarządu i dyrektor HR.
Jego obszary doświadczeń obejmują rozwój przywództwa; podnoszenie konkurencyjności organizacji poprzez rozwój zaangażowania ludzi i zarządzanie wynikami organizacji (High Performance Environment Structure); zarządzanie zespołem, zmianą, komunikację w biznesie, strategiczne planowanie zasobów ludzkich, rozwój talentów w organizacji i zarządzanie karierą (Leadership Pipeline); doskonalenie procesów zarządczych w oparciu o lean management.
Obecnie zajmuje się coachingiem biznesowym (posiada akredytację ACC ICF) i mentoringiem

Jako Mentor
Jako mentor wspiera przedsiębiorców w rozwoju osobistym i osiąganiu celów.  Inspiruje do odkrywania potencjału osobistego i podejmowania ambitnych zamierzeń. Wykorzystując metody coachingu biznesowego oraz własne doświadczenia zarządzania wspiera kreatywne i profesjonalne podejście do realizowanych projektów.
Specjalizuje się w podnoszeniu efektywności osobistej, zespołu i organizacji; rozwojem konkurencyjności biznesowej i strategiczną oceną szans i zagrożeń; projektowaniem procesów w organizacji.  Dobrze zna realia branży farmaceutycznej, FMCG i logistycznej.

Prywatnie

Pasjonuje go przywództwo myślowe w zarządzaniu, najnowsze trendy w coachingu i mentoringu, psychologia rozwoju, neurobiologia.
Uprawia biegi długodystansowe, fitness.
Utrzymuje szerokie horyzonty patrzenia na świat, ważną rolę przypisując kulturze – muzyce klasycznej, operze, literaturze, głównie w wersjach oryginalnych, dzięki znajomości i ciągłej nauce języków obcych.