fbpx

Wysocka Elżbieta

32-letni staż pracy: przez 10 lat była współwłaścicielką firmy handlowo – usługowej, przez 17 lat pracowała w kadrze zarządzającej, w tym 10 lat jako dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej z wieloma kierunkami i typami szkół dla młodzieży i dorosłych, prowadziła i prowadzi wiele projektów finansowanych m.in. ze środków PHARE, EFS, ze środków MSZ, Ambasady RP w Moskwie, fundacji, organizacji. Jest ekspertem oceniającym projekty. Od 2000 r. pełni funkcję prezesa stowarzyszenia – opp. Pełni społeczne funkcje w organach decyzyjnych stowarzyszeń i fundacji.
Posiada doświadczenie biznesowe z racji tworzenia i prowadzenia własnej działalności oraz merytoryczne przygotowanie, które determinują jej holistyczne podejście do tworzenia i zarządzania firmą. Praca i współpraca z biznesem, praca w sferze edukacji i w projektach z partnerami krajowymi i europejskimi była okazją do poznawania różnorodności w wielu wymiarach.
Z wykształcenia jest ekonomistką – studiowała na UE w Poznaniu. Ukończyła też kilka różnych studiów podyplomowych, np. zarządzanie i marketing, prawo europejskie na UMK oraz wiele szkoleń, kursów w kraju i za granicą w tym dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. Interesuje się psychologią i socjologią zarówno w sferze poznawania teorii jak i poznawania procesów, które nam towarzyszą i które kreujemy w życiu prywatnym oraz w życiu zawodowym.

Jako Mentor
W pracy zawodowej, z racji pełnionych funkcji, mentoring był naturalnym działaniem.  Zainteresowanie coachingiem natomiast, było drogą mojego rozwoju i wynika z chęci robienia czegoś, co pomoże drugiemu człowiekowi. Ogromną wartością dla mnie jest radość Mentee z nieuświadomionej wcześniej własnej kreatywności, z odniesionego sukcesu a wcześniej – radość ze współuczestniczenia w odkrywaniu przez niego ścieżki, której do tej pory zupełnie nie dostrzegał lub nie miał odwagi pomyśleć o niej w kategoriach realności.
Jako Mentor współpracuje w dwóch edycjach YBP – Mentee uruchomili własne firmy, odnoszą sukcesy. Wspieram merytoryczne i organizacyjne dla Fundacji Kreatywnej Edukacji tworzącej Niepubliczną Szkołę Podstawową. Przeprowadziłam 600 h coachingu indywidualnego, setki godzin mentoringu dla pracowników szkół, opp, kilkadziesiąt godzin mentoringu dla młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Znam biznes z wielu perspektyw i wiele jego twarzy. Wiem, jak współpracować ze środowiskiem lokalnym i tym dalszym. Wiem, jak budować strategię zrównoważonego rozwoju firmy, aby odnieść sukces, jaką przyjąć wizję i misję, aby wskazać specyfikę firmy oraz jej przyszłość. Mogę wspierać w wielu innych dziedzinach, np. jak zarządzać własnym rozwojem pamiętając o własnym zdrowiu, jak motywować pracowników ect.
Co jest dla mnie ważne w mentoringu ? -szczera, partnerska relacja pomiędzy Mentorem a Mentee.
Dlaczego jestem mentorem? – lubię pracę z ludźmi ambitnymi, pracowitymi i wymagającymi, którzy potrafią spojrzeć na swoją przyszłość, zaplanować ją, lubię cieszyć się z nimi ich sukcesami. Pracę z ludźmi mniej ambitnymi i mniej pracowitymi traktuję jako szczególne wyzwanie i daje mi to również ogromną satysfakcję.

Prywatnie
Mam męża i dwóch dorosłych synów. Mieszkam w sercu Puszczy Bydgoskiej pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Bardzo lubię rozkoszować się ciszą i widokami z grani Orlej Perci w Tatrach Wysokich (o każdej porze roku) a wcześniej w skupieniu pokonywać każdy metr aż do osiągnięcia szczytu. Lubię bajkową scenerię stoków narciarskich w Zieleńcu oraz samotne, długie wędrówki brzegiem Bałtyku. Interesuje mnie życie i kultura Indii oraz zdrowe życie a w szczególności zdrowa dieta.