fbpx

Marciniak Elżbieta

Przede wszystkim może pomóc „zbudować firmę- organizacje” na bazie własnego doświadczenia, pamiętając o swoich „porażkach” zwłaszcza z perspektywy czasu, wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania z różnych dziedzin, gdyż w pierwszym etapie rozwoju firmy Właściciel musi być: pracownikiem, menedżerem, finansistą, specjalistą w swojej dziedzinie i dopiero wraz z rozwojem spółki przekazywać świadomie kompetencje pracownikom czy menedżerom.
Wie jakie problemy należy rozwiązać w pierwszym etapie rozwoju a jaka wiedza potrzebna jest wraz z kolejnym etapem, gdyż razem ze wspólnikami „wprowadzili” spółkę na GPW.

Jako Mentor
Wiem jakie problemy należy rozwiązać w pierwszym etapie rozwoju a jaka wiedza potrzebna jest wraz z kolejnym etapem, gdyż razem ze wspólnikami „wprowadziłam” spółkę na GPW.
Jako Mentor ma doświadczenie związane z uczeniem i rozwijaniem innych z zakresu: organizacji pracy, Systemów Zarządzania Jakością, HR, Budowania strategii, delegowania uprawnień a w szczególności budowania procesów w firmie i wyznaczania celów i ich miar.
W mentoringu najistotniejsze dla mnie jest zdiagnozowanie czego tak naprawdę oczekuje mentee /oprócz jego definicji oczekiwań/ i dopasowanie moich umiejętności do tych potrzeb. Po cóż np. mentee-mu moja wiedza czy doświadczenie z jakiegoś obszaru, która mu w danym momencie nie jest potrzebna.

Prywatnie
Najważniejsza ZAWSZE dla mnie jest rodzina a obecnie wnuki, ale mam swoje pasje:
a/ jestem w redakcji Informatora Żoliborza i portalu www.izoliborz.pl bezpłatnej gazety działającej od 15 lat i opisującej wydarzenia w Dzielnicy. Jako „prasa” uczestniczę w Sesjach Rady Dzielnicy, czy spotkaniach merytorycznych Komisji, które komentuję w gazecie.
b/ oczywiście strategia rozwoju MSP – gdzie mogę, pomagam, uczę, wyjaśniam, opisuję jak rozwijać małe i średnie firmy
c/ a jak starczy czasu to podróże z mężem czy przyjaciółmi na ogół przyrodnicze.