fbpx

Krześniak Dariusz

Prawie 30 lat pracy na stanowiskach Top managerskich (dyrektor, członek zarządu, prezes zarządu) w 17 firmach; przedsiębiorstwach państwowych i spółkach prawa handlowego; produkcyjnych, handlowych i usługowych; zatrudniających kilku pracowników i prawie 10 000; o obrotach rocznych od 10 do 600 mln zł; w tak różnorodnych branżach jak zbrojeniowa, automatyki i aparatury pomiarowej, turystyczno-sportowa, towarów luksusowych (ubrania i kosmetyki), moda, IT, finansowa, tkaniny, dzianiny, wykładziny podłogowe, produkty dla medycyny, fotografii, poligrafii, FMCG, nieruchomości, NGO.
Jest Interim managerem z upodobania, o szerokich kompetencjach w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego firm, zarządzania zmianą, restrukturyzacji i prywatyzacji.
Prowadził dziesiątki projektów wdrożeniowych z zakresu zmian procesów i struktur, procedur i standardów, wprowadzania nowych produktów, nowych segmentów działalności rynkowej, uruchamiania działalności produkcyjnej. Ratował zagrożone projekty oraz nadzorował wprowadzenie spółki na giełdę. Zarządzał bezpośrednio rozwojem, produkcją, zasobami ludzkimi, majątkiem, sprzedażą i marketingiem, zakupami i logistyką, zabezpieczeniem techniczno-administracyjnym; nadzorował piony księgowości, budżetowania i finansów. Dokonywał ocen biznesowych przedsiębiorstw z różnych branż na terenie całej Polski. Doradzał sporządzając analizy strategiczne wraz z rekomendacjami. Organizował firmy. Budował zespoły celowe, systemy motywacyjne. Negocjował z partnerami firm – inwestorami, związkami zawodowymi, wierzycielami. Zarządzał długiem (0,5 – 60mln zł).

Jako Mentor
Mogę wesprzeć przedsiębiorcę w zakresie szeroko pojętego zarządzania firmą jako całością, ale także poszczególnymi jej obszarami (produkcja, sprzedaż, marketing, finanse, HR, administracja, …) w relacji do całości; w budowaniu strategii (wizja, misja, cel, …); w ocenie realności przedsięwzięcia; w budowaniu struktur i zespołów oraz tworzeniu procedur i opisie procesów.
W mentoringu i w uczeniu/rozwoju innych najważniejszy jest dla niego cel (precyzyjne jego określenie na początku drogi), który przyświeca (do którego chcą zmierzać) obu współpracującym stronom (mentorowi i mentee).
Jest mentorem bo to efektywna metoda w zarządzaniu pracownikami i najprostszy sposób dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem, bo to lubię.

Prywatnie
Ważna w moim życiu jest rodzina. W wolnym czasie dbam o kondycję „działki wiejskiej”, majsterkuję, dbam o nasadzenia, kreuję nalewki, czytam książki historyczne i coraz mniej aktywnie gram w piłkę nożną, jeżdżę na nartach i rowerze.