fbpx

Danielewicz Piotr

Manager z doświadczeniem w doradztwie biznesowym, zarządzaniu i inwestycjach. Specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorców na początku ich drogi biznesowej. Jako menedżer inwestycyjny odpowiada za procesy inwestycyjne w funduszu venture capital. Wybiera projekty do inwestycji, strukturyzuje transakcje i sprawuje nad spółkami nadzór właścicielski.

Współpracuje z założycielami firm, pomagając im w rozwoju ich biznesów. Ilość projektów i startupów, które spotyka w toku swojej pracy, pozwala mu zdobyć odpowiednią perspektywę w postrzeganiu wyzwań, z którymi mierzą się na co dzień founderzy.

Doświadczenie w pracy w różnych sektorach, takich jak biznes, nauka i administracja publiczna, pomaga mu efektywnie współpracować z różnorodnymi kontrahentami, a wykształcenie psychologiczne zapewnia dodatkową perspektywę, która pozwala lepiej zrozumieć ludzi i procesy decyzyjne w biznesie.

Jako mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w następującym zakresie:
1. finansowanie firmy – przygotowanie do pozyskania inwestora i innych źródeł finansowania,
2. modelowanie biznesu – definiowanie modelu biznesowego firmy w oparciu o analizy rynku,
3. optymalizacja procesów – diagnozowanie wyzwań, planowanie i wdrażanie usprawnień w firmach.

Pracuje w języku polskim, angielskim i włoskim.