fbpx

Andrzejak Bożena

 

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych związanych z rozwojem marketingu, PR i HR. Specjalizuje się w projektach wspierających rozwój osobisty i zawodowy, w szczególności w zakresie kompetencji menadżerskich i przywódczych.
Prowadzi indywidualne sesje coachingowe wspierające realizację celów osobistych i zawodowych, poprawę kompetencji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w organizacji. Zajmuje się pracą rozwojową związaną z wdrażaniem rekomendacji wynikających z oceny okresowej (DC, feedback 360º). Realizuje projekty AC/DC, projekty doradcze z zakresu wdrażania systemów kompetencji oraz systemów oceny pracowniczej, opisu stanowisk pracy.
Pomaga w rozwijaniu postawy świadomego przywództwa oraz wspiera działania menadżerów w budowaniu efektywnych zespołów. Zajmuje się zagadnieniami z obszaru life-work balance oraz rekonstrukcją ścieżki kariery.
Pracuje z grupami nad twórczymi rozwiązaniami problemów, sytuacjami kryzysowymi, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych oraz zmianą w organizacji.

Jako Mentor
Korzystając ze swojej wiedzy  o człowieku jako jednostce oraz funkcjonowaniu ludzi w relacjach pomaga klientom w zarządzaniu trudnymi sytuacjami relacyjnymi, budowaniu efektywnych zespołów oraz w uwalnianiu i wykorzystywaniu w twórczy sposób energii tkwiącej w konflikcie.

Bożena pracuje według metody Co-Active Coaching, której  uczyła się w londyńskiej szkole The Coaching Training Institute –  jednej z najbardziej renomowanych szkół coachingu na świecie. Posiada Personal Coaching Certificate londyńskiej The Academy of Coaching. Ukończyła program dla psychoterapeutów i facylitatorów procesów grupowych, akredytowany przez International Assosiation of Processwork Diplomates.