fbpx

Janowicz Bartosz

Od 20 lat trener i mentor. Aktualnie freelancer – Doradca ds. innowacyjności i Lean Startup, facylitator pracy grupowej, coach startupów, doradca HR.
Zaczynał jako trener i mentor w stowarzyszeniu akademickim, następnie w agencji marketingowej badającej opinię publiczną. Ma za sobą założenie kilku startupów: agencję marketingową badającą opinię publiczną oraz grupę kreatywną opracowującą pomysły na reklamę. ma doświadczenie jako Konsultant-trener ds. rozwoju organizacji i pracowników w firmie doradczo-szkoleniowej oraz jako HR Manager w firmie produkcyjnej z branży automotive, HR Manager wspierający menedżerów (Sprzedaży, IT, obsługi klienta, zarządzania projektami, usług, finansów) w rozwoju biznesu poprzez odpowiednie zarządzanie ludźmi oraz HR Menedżer i Ekspert ds. rozwoju organizacji i ludzi (branża finansowa). Jest coachem startupów w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Ekspertyza, know-how:
Wiem jak zwiększać efektywność prowadzenia startupu oraz skuteczność wdrożenia produktu na rynek i jak minimalizować niepowodzenia w rozwoju biznesu – posługuję się metodologią Lean Startup, własnymi doświadczeniami w prowadzeniu biznesu oraz wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu projektów w ramach pracy w korporacjach.
Wiem jak wyciągać wnioski ze swoich działań, przyjmować informację zwrotną.
Wiem jak wygląda praca w korporacjach i z chęcią przybliżę ten świat startupom.
Wiem jak rozmawiać z ludźmi, przeprowadzać wywiady, efektywnie ich słuchać.
Wiem jak rekrutować, kierować, utrzymywać, rozwijać i nagradzać pracowników.
Znam problemy menedżerów związane z zarządzaniem i kierowaniem ludźmi, bo moją rolą było pełnienie roli „męża zaufania”, który wspierał menedżerów różnych szczebli w rozwiązywaniu różnych problemów.
Doradzałem ludziom w zakresie rozwoju ich potencjału – czy to pracownikom w korporacjach czy też startupom.

Sukcesy:
Wdrożyłem program rozwoju wewnętrznego w firmie produkcyjnej, co miało wpływ na osiągnięcie najlepszych wyników w audytach Lean Six Sigma w grupie fabryk z danej linii biznesowej firmy.
Zrekrutowałem ponad 300 osób.
Przeszkoliłem ponad 1000 osób z różnych tematów związanych z rozwojem swojego potencjału lub rozwoju umiejętności menedżerskich.
Zbudowałem systemy oceny pracowników, systemy motywowania, plany szkoleń i rozwoju, narzędzia rekrutacji.
Zarządzałem budżetem szkoleniowym.
Szkoliłem trenerów.
Stworzyłem koncepcję spotkań grup startupów wspierających w rozwoju swoich biznesów

Jako Mentor
Doświadczenie związane z rozwojem i uczeniem innych jest mocno powiązane z moim wieloletnim doświadczeniem zawodowym

W jakich tematach mogę wesprzeć?
• szybkim zweryfikowaniu pomysłu biznesowego poprzez zastosowanie metody Lean Startup, czyli: zweryfikowaniu założeń i hipotez dotyczących biznesu, pomoc przy przygotowaniu eksperymentów, pomoc przy doborze miar sukcesu, pomoc w przygotowaniu pytań do wywiadu z klientami, pomoc przy wyciąganiu wniosków w ramach nauki po eksperymencie.
• opracowaniu i modyfikacji modelu biznesowego.
• mogę zainspirować pytaniami, feedbackiem oraz pomysłami i praktykami zastosowanymi przez innych.
• mogę pomóc w optymalizacji umiejętności tworzenia zespołu oraz efektywnego zarządzania zespołem osób.
• mogę pomóc w zwiększeniu efektywności prowadzenia spotkań roboczych.
• wymyślaniu nietypowych rozwiązań, poszukiwaniu właściwych pytań oraz przygotowaniu pytań np. do wywiadów z ramach eksperymentów.

Co jest dla mnie ważne w mentoringu:
• zaufanie – bez tego nie ma co rozmawiać
• refleksyjność rodzącą wnioski do zrealizowania – cenię sobie odwagę w rozważaniu różnych opcji i inspiracji, po to, by wyciągnąć wnioski, zaplanować działania i potem działać
• odpowiedzialność – pomysł biznesowy należy do mentee i to on/ona jest odpowiedzialny/a za podjęcie finalnej decyzji w zakresie tego co zrobi lub czego nie zrobi
• dostosowanie tempa pracy do możliwości obu stron – bo przecież są momenty, gdy może być za wolno lub za szybko na pewne rozważania i działania
• informacja zwrotna na temat tego jak nam się razem pracuje
• pozytywne intencje

Prywatnie
Jestem bardzo mocno zaangażowany w aranżowanie współpracy między startupami, ponieważ wierzę w efektywność wspierania się nawzajem.
Jestem fanem polskiego winiarstwa oraz produkcji win. Jak mam wolny czas (a tego ostatnio mało, ale w sezonie jest), to spotykam się z winiarzami lub kopię w ziemi