fbpx

Zachęcamy do udziału w badaniu na temat czynników determinujących sukces mentoringu w organizacjach – wypełnienia ankiety dla menedżerów dotyczącej ich nastawienia do mentoringu w organizacji. Badanie prowadzone jest w ramach pracy doktorskiej jednego z naszych Mentorów – Wioletty Małoty na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Respondentem w badaniu może być osoba, która pełni funkcję menedżera w organizacji zatrudniającej więcej niż 49 pracowników, niekoniecznie posiadająca doświadczenie w roli mentora.

Badanie jest anonimowe, kwestionariusz jest dostępny on-line (http://badania.net-ankiety.pl/pl/cawi.php?id=v5zsjbjvv7szj71zgvxwv4zs), a jego wypełnienie zajmie około 10-15 minut.

W przypadku chęci otrzymania raportu z badań (który będzie dostępny w styczniu 2015 r.) prosimy kontaktować się mailowo z autorką badań (adres: wiolama@onet.eu) w tytule maila wpisując „Raport mentoringowy”.

 

Zachęcamy do udziału w badaniu! Jako Ogólnopolski Program Mentoringowy chętnie wspieramy inicjatywy rozwijające mentoring i budujące jego solidne podstawy naukowe.