Poznaj korzyści Partnerstwa

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach współracy napisz na: biuro@ybp.org.pl

Dziękujemy naszym Partnerom i Patronom

Youth Business Poland jest inicjatywą Non-profit. Nasza działalność jest możliwa dzięki międzysektorowej współpracy, pozyskanym dofinansowaniom i otwartości naszych partnerów i patronów medialnych. Dzięki współpracy mamy wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, możemy inicjować zmiany i tworzyć nowe miejsca pracy!

Polityka Partnerska:

Jesteśmy otwarci na współracę  z organizacjami podzielającymi nasze wartości, którę chcą  zaangażować się w udzielanie efektywnego i wysokiej jakości wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz promowanie idei mentoringu i wolontariatu w Biznesie jako zbioru najlepszych prakty. We współpracy stawiamy na nawiązanie długotrwałej i partnerskiej relacji, prowadzącej do osiągnięcia obustronnych korzyści.

Organizatorzy

Patroni honorowi

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy Youth Business Poland

logokurp_małe

Skuteczne działanie oraz realizowanie projektów dla początkujących przedsiębiorców

możliwe jest dzięki prowadzeniu partnerskiej polityki w stosunku do naszych partnerów, sponsorów i współpracowników. Polityka ta oparta jest na zasadach otwartości, współpracy, szczerości, oraz założeniu osiągania obustronnych korzyści.

Dołącz i poznaj

Korzyści Partnerstwa

Tytuł Partnera programu Youth Business Poland, będącego częścią Fundacji Księcia Karola wspierającej przedsiębiorczość w 40 krajach świata

Udział we wszystkich organizowanych przez YBP spotkaniach i eventach promocyjnych

Możliwość realizacji wspólnych projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości, promocję mentoringu, tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację osób pozostających bez zatrudnienia.

Prezentacja Partnera Strategicznego w informacjach prasowych dotyczących programu YBP oraz na stronach internetowych naszych partnerów i patronów

Miejsce w Radzie Programowej Youth Business Poland i możliwość uczestnictwa w kształtowania polityki i strategii Programu

Możliwość organizacji profesjonalnych szkoleń rozwijających umiejętności przywódcze, mentorskie i coachingowe dla kadry zarządzającej organizacji

Możliwość zangażowania kadry zarządzającej orgazniacji do pełnienia funkcji mentorów YBP

Prawo do używania tytułu Partner Strategiczny programu YBP oraz możliwość wykorzystania go w ulotkach i materiałach promocyjnych firmy, na stronie internetowej firmy oraz w wewnętrznych materiałach firmowych