Program Youth Business Poland

YBP udziela skutecznego wsparcia początkującym przedsiębiorcom w zakładaniu i rozwoju firmy, poprzez umożliwienie udziału w 6 miesięcznej współpracy z profesjonalnym mentorem i uczestnictwo w otwartych szkoleniach biznesowych. Od 2007 roku ze wsparcia mentora w YBP skorzystało ponad 500 początkujących przedsiębiorców. YBP to nie tylko doradztwo, to też promowanie idei mentoringu i wolontariatu jako narzędzia skutecznego rozwoju kapitału ludzkiego. Dzięki współpracy z mentorami, z sektorem państwowym i z biznesem, możliwe jest organizowanie kompleksowego wsparcia dla osób, które chcą otworzyć własną firmę, uczciwie zarabiać i tworzyć nowe miejsca pracy dla innych ludzi. Dzięki budowaniu dialogu i prowadzenniu polityki trój-sektorowej jesteśmy w stanie łączyć siły, zwiększać skalę działania i tworzyć sprzyjające środowisko dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Działamy razem!

Program YBP jest aktualnie największym w Polsce programem mentoringowym wspierającym młode  osoby w zakładaniu i prowadzeniu firmy. W ramach naszych działań początkujący przedsiębiorca może wziąć udział w:

 • Indywidualnym 6 miesięcznym mentoringu biznesowym, prowadzonym przez doświadczonych mentorów chcących wsierać przesiębiorców w rozwoju.
 • Otwartych szkoleniach i warsztatach biznesowych w ramach cyklu szkoleń “Kompas Przedsiębiorczości”.
 • Kompleksowym 6 miesięcznym projekcie Katalizotor Rozowoju Firmy. Poczas, którego beneficjent projektu korzysta z intensywnego cyku 6 szkoleń zsynchronizowanego z procesem mentoringu. Projekt prowadzony jest dwa razy do roku i rekrutacja do niego jest ogłaszana na stronie www i facebooku.

O wszystkich formach wsparcia można dowiedzieć się więcej w zakładce Wsparcie na Starcie

 • Miejsce w którym człowiek podaje rękę drugiemu człowiekowi
 • Ponad 500 początkująych przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie mentorów-wolontariuszy w całej Polsce
 • 90 mentorów z różnorodnym doświadczeniem biznesowym gotowych do tego by wspierać innych w rozwoju
 • 12 otwartych szkoleń biznesowych w każdym roku, promujących przedsiębiorczość w Polsce
 • 70% skuteczności w tworzeniu firm. Tyle osób zakłada firmę po 6 miesięcznym procesie mentoringu
 • Dostęp do networku i know-how sieci fundacji zrzeszonych w The Prine’s Youth Business International, wspierającej przedsiębiorczość w 40 krajach świata
 • Społeczność osób, które chcą działać i wspierać tworzenie w Polsce klimatu przyjaznego dla przedsiębiorczości
 • Miejsce,w  którym nie pytamy: “Czy coś jest możliwe?” ale “Jak to zrobić?
bazgry