fbpx

Kuc-Makulska Aleksandra

Starszy Prawnik (Senior Associate)

Od 2007 pracuje w warszawskim biurze Hogan Lovells w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii.

Aleksandra Kuc-Makulska doradza i reprezentuje klientów polskich i zagranicznych w sprawach dotyczących naruszenia praw do znaków towarowych i patentów oraz nieuczciwej konkurencji przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Aleksandra Kuc-Makulska posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach dotyczących sprzeciwów, unieważnień i wygaśnięcia praw własności przemysłowej.

Zajmuje się doradztwem w transakcjach, jak i bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych.

Przygotowuje i negocjuje wszelkie typy umów dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów. W 2011 r. pracowała przez dwa miesiące w biurze Hogan Lovells w Alicante w Hiszpanii, gdzie zajmowała się sprawami klientów toczącymi się przed OHIM.

Aleksandra Kuc-Makulska od 2010 jest radcą prawnym i od 2017 roku rzecznikiem patentowym.

Specjalizacje Prawa autorskie Wzory; Nazwy domen; Własność intelektualna Technologie informacyjne Prawo medialne; Tajemnice handlowe oraz ochrona know-how; Znaki towarowe i marki