fbpx

Jantos Małgorzata

Przez 22 lata prowadziła własną firmę i od 12 lat jest radną miasta Krakowa. Przez wiele lat była członkiem zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej. Wie, na czym polega prowadzenie własnej firmy, rozumie problemy przedsiębiorców.
Działalność dydaktyczna i naukowa
Od trzeciego roku studiów filozoficznych (drugi fakultet), będąc jeszcze studentką, podjęłam pracę asystenta na uczelni. Obroniłam pracę doktorską i od tego czasu do dnia dzisiejszego prowadzę wykłady, ćwiczenia i seminaria ze studentami. Pod moją opieką powstało wiele prac licencjackich i magisterskich. W rankingach ocen dokonywanych przez studentów zajmuję bardzo wysoką pozycję. Jestem autorką jednej książki, współautorką paru książek, podręcznika do nauki antropologii filozoficznej i wielu publikacji. Uczestniczyłam i organizowałam wiele konferencji w Polsce i za granicą.
Za rok akademicki 2013 dostałam nagrodę Jego Magnificencji Rektora jako jeden z 30 najlepszych wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodę przyznano na podstawie opinii studentów. Więcej informacji na ten temat na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Moja wizytówka na stronach Collegium Medicum UJ: http://www.bioetyka.cm-uj.krakow.pl/index.php/pl/pracownicy/malgorzata-jantos
Działalność biznesowa
W 1991 roku otworzyłam jedną z pierwszych szkół prywatnych w powojennej Polsce. Zakres oferty edukacyjnej został później tak rozszerzony, że utworzono zespół szkół. Szkołę ukończyło ponad 9000 absolwentów. Firma uzyskała w 2001 roku wysoce prestiżowy tytuł „Firma Fair Play”. W tym samym roku otrzymała nagrodę i certyfikat „Najwyższa Jakość Małopolska”. Od momentu w którym Polska mogła pozyskiwać fundusze europejskie byliśmy liderem w prowadzeniu projektów. Z mojej inspiracji powstało w Małopolsce pierwsze konsorcjum kształcące ludzi w wielu kierunkach. Zastanawiam się nad nową formułą edukacji. Może kiedyś jeszcze do tego wrócę. Mam nadzieję, że już niedługo zaprezentujemy nowe oblicze firmy (patrz: http://www.szkola.jantos.pl).
Działalność samorządowa
W 2001 roku zostałam poproszona przez panów Andrzeja Olechowskiego i Macieja Płażyńskiego do stworzenia struktur Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Tym samym wstąpiłam do pierwszej partii w moim życiu. Byłam jedną spośród 50 osób tworzących podstawy funkcjonowania nowej partii w Polsce. W 2002 roku zostałam po raz pierwszy radną miasta Krakowa. Od 2002 do dzisiaj (już czwartą kadencję) pracuję w samorządzie Rady Miasta Krakowa. W latach 2010-2014 byłam wiceprzewodniczącą Rady Miasta Krakowa.
Działalność społeczna
Od wielu lat brałam udział w działalności społecznej. Teraz, kiedy jestem radną miasta dość trudno postawić granicę pomiędzy moją aktywnością samorządowca i społecznika. Staram się wspierać działalność niepublicznych teatrów, bibliotek, organizacji pozarządowych, organizacji młodzieżowych. Od lat współpracuję z towarzystwami wspierającymi zdrowie. Organizuję akcje związane z profilaktyką. Zawsze i wszędzie jestem do dyspozycji organizacji wspierających opiekę nad zwierzętami. I bardzo wiele osób zna mnie z mojej gotowości. Jestem otwarta i mam czas dla tych, którzy oczekują ode mnie wsparcia czy pomocy.
W bieżącym roku byłam główną organizatorką Kongresu Kobiet, w którym wzięło udział ponad 1300 kobiet z całej Małopolski.

Prywatnie
Jestem wielbicielką jazzu, a szczególnie twórczości Zbigniewa Seiferta, byłą harcerką.