Mentoring

Kluczową formą wsparcia początkujących przedsiębiorców w zakładaniu i rozwoju firmy w YBP jest Indywidualny Mentoring Biznesowy.
Uczestnik YBP ma możliwość skorzystania z  6 miesięcznej współpracy z profesjonalnym mentorem.

drxewo
[iconbox style=”center” title=”Dołącz do mentoringu!” icon=”pencil” url=”/dolacz-jako-uczestnik/” button_name=”Dołącz” class=”top-20 bottom-20″]

Jeśli jesteś zainteresowany(a) współpracą z Mentorem wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres biuro@ybp.org.pl

[/iconbox]

Cele Mentoringu w Youth Business Poland to przyspieszać tempo rozwoju, polepszać efekty działania i podnosić jakość funkcjonowania młodego przedsiębiorcy i jego firmy. 

Mentor w YBP to osoba posiadająca doświadczenie biznesowe (przedsiębiorca, menadżer, specjalista), który dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z uczniem – startującym  przedsiębiorcą. Mentor to też partner, z którym wspólnie tworzy się pomysły, planuje działania i ocenia ich skuteczność. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu biznesowemu naszych mentorów, jak i przeszkoleniu w zakresie umiejętności coachingowych.

Mentoring, jego tematyka i cele, są za każdym razem dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy.

Mentorzy przeznaczają swój czas społecznie i chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, po to by wspierać przedsiębiorcę w rozwoju.

Mentorzy posiadają wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin i ogólną wiedzę rozwojową, co pozwala w odpowiedni sposób budować relację mentoringową i dopasowywać sposób współpracy do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZGŁOSIĆ SIĘ DO MENTORINGU?

 • Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat, które planują założyć własną firmę, w tym osoby bezrobotne, lub prowadzą własną działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata.
 • Do mentoringu można dołączyć w każdym miesiącu. Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów. Aby zgłosić się do programu należy:
  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin uczestnictwa i zapoznać się z kodeksem relacji mentoringowej;
  2. uczestniczyć w spotkaniu rekrutacyjnym, podczas którego kandydat/ka ma okazję dokładniej przedstawić swój pomysł na biznes, swoje potrzeby i oczekiwania względem programu.
 • Inwestycja w półroczny mentoring biznesowy to jedynie 100zł. Jest to opłata rekrutacyjno-motywacyjna, potwierdzająca chęć uczestnictwa w 6-cio miesięcznym projekcie. WAŻNE: dla uczestników #Academy_Smolna opłata rekrutacyjna jest zniesiona (0 zł).
 • Osoby bezrobotne lub znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą zostać zwolnione z opłaty rejestracyjnej – prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@ybp.org.pl .

Na świecie istnieją różne definicje i podejścia do mentoringu, dlatego nie można ustalić jednej obowiązującej definicji. Ważne jest natomiast aby każdy program mentoringowy wypracował własne podejścię i definicję mentoringu.

Mentoring w YBP posiada 8 letnią tradycję, a jego standardy zostały wypracoane na podstawie sprawdzonych w praktyce standardów i największych na świecie organizacji mentoringowych takich jak  Youth Business International, EMCC – Europejskie Centrum Mentoringu i Coachingu, oraz Inertnational Mentoring Asociation. Współorganiztorem programu YBP jest też firmą Konsultingowa Coaching Center, będąca jednym z liderów w polsce w rozwoju przywództwa, coachingu i mentoringu dla dużych organizacji.

Mentoring w YBP to:

“Wspieranie osób w osiąganiu tego, co dla nich ważne bez przejmowania odpowiedzialności i robienia tego za nich. Odbywa się poprzez wspomaganie procesów uczenia się, wyznaczania celów, rozumienia rzeczywistości, planowania i mobilizacji do działania. Jest to partnerską relacją zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, w której mentor,  zadaje pytania, wspiera, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą potrzebną przedsiębiorcy.”

 1. Mentoring, jego tematyka i cele, są za każdym razem dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy.
 2. Mentorzy przeznaczają swój czas społecznie i chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, po to by wspierać przedsiębiorcę w rozwoju.
 3. Mentorzy posiadają wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin i ogólną wiedzę rozwojową, co pozwala w odpowiedni sposób budować relację mentoringową i dopasowywać sposób współpracy do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

KIM JEST MENTOR?

Mentor YBP to osoba posiadająca ponad 7-letnie doświadczenie biznesowe (Przedsiębiorca, Menadżer, Specjalista) który dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami z uczniem – startującym  przedsiębiorcą.

Mentor YBP pracując z przedsiębiorcą metodami mentoringowymi i coachingowymiwspiera wcielanie w życie pomysłów i pomaga w realizacji celów przedsiębiorcy na dwa sposoby:

 •  Stymulując pytaniami proces definiowania celów, zasobów i strategii postępowania
 •  Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem

W pierwszym aspekcie Mentor YBP korzysta ze swojej wiedzy i doświadczenia coachingowego, aby ukierunkowywać Przedsiębiorcę w definiowaniu jego celów, strategii i planu działania. Głównymi narzędziami pracy mentora są: trafne zadawanie pytań, uważne słuchanie i odzwierciedlanie Przedsiębiorcy tego co usłyszał – po to, aby wzbogacać jego świadomość, wiedzę oraz tworzenie własnych strategii działania.

W drugim aspekcie  wartością dodaną przez mentora jest wiedza i doświadczenie biznesowe, oferowane w postaci: dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, rad, sugestii i analiz. W tej części Mentor opiera się o swoją wiedzę i ekspertyzę wzbogacając zasoby wiedzy przedsiębiorcy, omawia i ocenia warianty postępowania, doradza w zależności od specjalizacji w różnych obszarach funkcjonowania firmy. Podczas dzielenia się wiedzą i doświadczeniem istotną kwestią w mentoringu jest to, aby na końcu mentee podejmował samodzielne decyzje, a mentor nie narzucał mu swoich rozwiązań