fbpx

Młody przedsiębiorca odnosi sukcesy, Program YES! Warsztaty – Monachium 29 i 30 czerwca 2022

Munich Business School zorganizowała już drugie warsztaty w tym roku w ramach projektu YES! – Young Entrepreneur Succeed, YES.

Dwudniowe warsztaty rozpoczęły się od powitalnego przemówienia dziekana Monachijskiej Szkoły Biznesu – prof. dr Stefana Baldiego skierowanego do wszystkich członków, zarówno starych, jak i nowych. Następnie głos zabrała prof. Barbara Scheck, która także przywitała wszystkich oraz krótko przedstawiła plan na najbliższe dni.

 

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był aktualnym informacjom na temat zarządzania projektami i administracji, m.in..: aktualizacjom działań w zakresie gromadzenia danych z wykorzystaniem oprogramowania SkillLab, aktualizacji oceny skutków, która koncentrowała się na omówieniu sprawozdań okresowych z oceny skutków z ostatniego okresu interwencji oraz propozycji gromadzenia danych jakościowych dla bieżących interwencji. Na zakończenie owocnego dnia uczestnicy mieli możliwość wysłuchana prelekcji przedstawicieli Youth Business International i KIZ, po której nastąpiła degustacja bawarskiej kolacji w restauracji położonej w centrum Monachium.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od aktualizacji z działań komunikacyjnych, które miały miejsce  podczas trwania projektu. Następnie nastąpiły aktualizacje dotyczące wdrażania od wszystkich partnerów wdrożeniowych. Popołudnie poświęcone było dzieleniu się wiedzą – Introducing the Better Entrepreneurship Policy Tool by Guillem. Warsztaty zakończyły się tym, że wszyscy partnerzy podzielili się swoimi przemyśleniami, refleksjami i informacjami zwrotnymi, a prof. dr Stefana Baldiego i prof. Barbara Scheck wygłosili uwagi końcowe.

 

INFORMACJE O FUNDUSZACH EOG I NORWESKICH

Fundusze EOG i fundusze norweskie stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych z 15 krajami UE w Europie Środkowej i Południowej oraz krajami bałtyckimi.

W latach 2014–2021 łączny wkład wynosi 2,8 mld euro (dotacje EOG 1,5 mld euro i fundusze norweskie 1,3 mld euro).

Na mocy Porozumienia EOG Islandia, Liechtenstein i Norwegia są częścią europejskiego rynku wewnętrznego. Porozumienie EOG określa wspólny cel, jakim jest współpraca na rzecz zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych.

Projekt Scaling trust-based partnership models to recharge youth entrepreneurship: Supporting underserved communities with innovative entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) korzysta z dotacji w wysokości 2,3 mln euro z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem Funduszu Funduszy EOG i Funduszu Norweskiego na rzecz Zatrudnienia Młodzieży.  Celem programu jest aktywizacja bezrobotnej młodzieży w celu uzyskania dostępu do rynku pracy i promowania przedsiębiorczości.