Wyszukiwarka mentorów:
Rozwija ludzi i organizacje. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w biznesie, samorządach, instytucjach, mediach, dyplomacji i nauce. Wykładowca akademicki i mówca konferencyjny. W przeszłości...
Zobacz więcej
Kariera zawodowa jest ściśle związana z branżą wysokich technologii, począwszy od firm państwowych, poprzez średniej wielkości własne firmy, aż po międzynarodowe korporacje, w których...
Zobacz więcej
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, ponad 25-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. W latach 1988 – 2011 był Członkiem Zarządu firm głownie z branży ICT. od 2007 jest...
Zobacz więcej
Jest menadżerem IT z 25 letnim doświadczeniem biznesowym i informatycznym w branżach telekomunikacji i transportu. Ma olbrzymią praktykę w budowaniu i zarządzaniu zespołów ludzkich i...
Zobacz więcej
Doświadczenie biznesowe i menedżerskie budowała przez siedemnaście lat w międzynarodowych organizacjach. W ostatnich jako dyrektor kluczowej dywizji międzynarodowej spółki Wincanton Polska i...
Zobacz więcej
Posiada 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer działów sprzedaży, a zespoły z którymi pracowała...
Zobacz więcej
Wieloletnie doświadczenie menedżerskie w obszarze HR zdobywała w polskich i międzynarodowych organizacjach uczestnicząc od start’up przez intensywny rozwój biznesu, na wszystkich szczeblach...
Zobacz więcej
Kilkanaście lat doświadczeń w zarządzaniu i tworzeniu struktur sprzedażowych jak również kilka lat w prowadzeniu oddziałów zagranicznych firmy ubezpieczeniowej jako dyrektor sprzedaży...
Zobacz więcej
Przez ponad 10 lat związana z polskimi firmami – oddziałami międzynarodowych koncernów wydawniczych. Inicjowała i realizowała wiele projektów wydawniczych z różnych dziedzin m.in. Project...
Zobacz więcej
Dwudziestopięcioletni staż w kierowaniu zespołami i budowaniu zespołów, zarządzaniu finansami. Praca w sektorze publicznym. Praca w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych....
Zobacz więcej
Doświadczenie zdobywała w działach finansowych korporacji, zajmowała się kontrolą kosztów, zarządzaniem płynnością. Doświadczenie zdobyte w działach finansowych pozwoliło jej bez...
Zobacz więcej
Doświadczenie biznesowe zdobywała jako HR Manager w międzynarodowych spółkach produkcyjnych i handlowych o zasięgu ogólnopolskim (9 lat), wdrażała od podstaw procesy zarządzania personelem...
Zobacz więcej
Posiada kilkanaście lat doświadczenia menadżerskiego w branży FMCG, petrochemicznej oraz sektorze społecznym. Pełniła m.in. następujące funkcje zarządcze: Dyrektor Handlowy sieci 120...
Zobacz więcej
Lider, manager i przedsiębiorca z  25-letnim doświadczeniem. Jego praktyka biznesowa obejmuje spektrum ról i przedsięwzięć z różnych branż m.in. konsumenckich dóbr szybko zbywalnych...
Zobacz więcej
Posiada wieloletnie doświadczenie w kilku obszarach biznesowych: zarządzanie, szkolenia, coaching, sprzedaż. Jest właścicielem własnego biznesu od 1994 roku. Tworzenie i zarządzanie firmą to...
Zobacz więcej
Ponad 20 lat różnorodnych doświadczeń: praca w korporacjach, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, coaching, prowadzenie szkoleń oraz działalność non-profit. Aktualnie Partner...
Zobacz więcej