Zespół YBP

Zespół Youth Business Poland

Adrian Migoń

Prezes Zarządu Fundacji Inkubator Technologiczny

Prezes Zarządu FIT, YBP Programme Manager, Specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości, mentoringu i budowania programów rozwojowych.

Adrian w Fundacji odpowiada za wytyczanie celów biznesowych, opracowanie stretegii rozwoju organizacji oraz skuteczne wdrażanie jej realizacji. Zajmuję się też finansami, fundraising i inicjowaniem nowych projektów wsparcia dla przedsiębiorców.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rozwojowymi dla start-upoów i przedsiębiorców. Podczas ostatnich siedmiu lat pracy, zrealizował około 15 projektów konsultingowych prowadzonych na terenie całej Polski, realizujących łącznie ponad 12 tysięcy godzin szkoleń, mentoringu i coachingu. W projektach tych uczestniczyło ponad 500 osób.

Więcej..

Psycholog społeczny, pasjonat psychologii pozytywnej i jej praktycznego zastosowania. Interesuję się przedsiębiorczością społeczną, innowacyjnością, zarządzaniem projektami oraz tym, jak sprawnie realizować swoje cele i żyć w zgodzie z samym sobą. Prowadził projekt badawczy z zakresu psychologii pozytywnej i wpływu coachingu na realizację zachowań celowych. W badaniu wzięło udział  ponad 100 osób. Artykuł: Łaguna, M., Rozwalka, K., Migoń, A., Radkiewicz, A. (2013). Struktura kompetencji coachów: Wyniki badań empirycznych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 63-74.

Prywatnie Tata i Mąż dwóch wspaniałych kobiet, lubi sport, aktywny wypoczynek i ceni sobie zdrowy tryb życia. Wierzy w to, że jeśli czegoś bardzo się pragnie i dąży do tego, to wszystko jest możliwe.

Marta Migoń

Manager Programu Youth Business Poland

Jest zaangażowana w realizację strategii i planu rozwoju Programu YBP. Odpowiada za merytorykę procesu mentoringu, koordynowanie procesów mentoringowych i szkoleń dla przedsiębiorców YBP, wspiera rekrutację uczestników oraz kontaktuje z siecią Youth Business International.

Więcej..

W pracy najbardziej lubi kontakt z młodymi przedsiębiorcami, możliwość rozmowy z nimi na temat ich problemów i potrzeb oraz możliwość wymiany doświadczeń z międzynarodowym środowiskiem wspierania przedsiębiorczości.

Z wykształcenia psycholog, certyfikowany trener, posiada kilkuletnie doświadczenia w koordynowaniu projektów. Na studiach była mentorem dla studentów młodszych lat na swojej uczelni.


Olga Mucha

Koordynatorka Projektów w Youth Business Poland

Zajmuje się kontaktem z Uczestnikami Programu Mentoringowego oraz szkoleń organizowanych przez Youth Business Poland. Jest odpowiedzialna za rekrutację uczestników do Programu YBP oraz logistykę wydarzeń organizowanych przez Fundację. Wspiera Zespół Fundacji dbając by niczego nie zabrakło.

Leave a Comment